Том 3, № 40 (2016)

Зміст

Деякі методичні рекомендації щодо проведення занять з теми «Актуальні проблеми адміністративного (господарського, цивільного) права» PDF
Serhiy O. Yuldashev, Svitlana I. Khomyachenko, Peter Hristov 182-190

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Система управління забезпечення авіаційної безпеки PDF
Dmytro O. Bezzubov, Svitlana I. Khomyachenko 7-10
БЕЗПЕКА СУДНОПЛАВСТВА ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ОХОРОНИ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ PDF
Олена Петрівна Махмурова-Дишлюк 11-16
СПЕЦИФІКА ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Світлана Володимирівна Синенко 17-23

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Світлана Григорівна Головко 24-31
ЮРИСПРУДЕНЦІЯ: ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Людмила Олександрівна Шапенко 32-39
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В М. КИЄВІ PDF
Богдан Андрійович Кохан 40-47
Проблеми реалізації прав біженців і переселенців на території України PDF
Natalia Pilgun, Volodymyr Spirin 48-54
ПРАВООХОРОННІ СТРУКТУРИ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ: СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
Володимир Іванович Сасанчин 55-60

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПОДАТОК ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧА КАТЕГОРІЯ ПРЕДМЕТУ ПОДАТКОВОГО ПРАВА PDF
Ігор Іванович Бабін, Людмила Василівна Вакарюк 61-66
СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ПРАВА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ PDF
Катерина Петрівна Жидченко 67-72
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ, ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ PDF
Віта Петрівна Кононець, Ірина Сергіївна Циб 73-78
Розпорядження життям як складова реалізації права на життя PDF
Nazar V. Malyarchuk 79-85
ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВИПАДКАХ ВТРАТИ МАТЕРІАЛІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ PDF
Тетяна Павлівна Мінка 86-89
ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Анатоліївна Толкачова 90-94

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБОРОНИ МОБІНГУ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН PDF
Людмила Петрівна Гаращенко 95-98
ПРОБЛЕМИ КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ПРИ ПОРУШЕННІ ТРУДОВИХ ПРАВ PDF
Ольга Вікторівна Оніщенко, Ірина Степанівна Гораш 99-105
ПРИВАТИЗАЦІЯ ЖИТЛОВИХ КІМНАТ У ГУРТОЖИТКАХ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ PDF
Ольга Вікторівна Оніщенко, Юлія Олександрівна Козацька 106-112
СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ PDF
Валентина Миколаївна Слома 113-117
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ`ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР PDF
Наталія Борисівна Шуст, Тетяна Миколаївна Дробович, Павлина Михайлівна Мельник 118-122

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ВИКОРИСТАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРЕЮДИЦІЙ ПРИ ВИРІШЕННІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ PDF
Леонід Михайлович Бєлкін 123-131
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУР ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ» PDF
Яна Вадимівна Горбатюк 132-137
ПРОБЛЕМИ ЗАЛІКУ ОДНОРІДНИХ ВИМОГ ПРИ БАНКРУТСТВІ БАНКУ PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин 138-144
ЧИ ПОТРІБНІ БІРЖОВІ ІНСТИТУТИ В УКРАЇНІ? PDF
Володимир Миколайович Малишко 145-150

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ НАУКИ PDF
Владислава Станіславівна Батиргареєва 151-156
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Софія Яківна Лихова 157-162
Правопорушення переслідування в польському кримінальному праві (стаття 190a § 1 Кримінального кодексу) PDF
Marek Mozgawa, Katarzyna Nazar 163-169
ЗМІНА УМОВ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИ ВІДБУВАННІ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ТРИМАННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ: ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Тетяна Богданівна Ніколаєнко 170-175
УМОВИ І ПРОБЛЕМИ ВІДМЕЖУВАННЯ РОЗБОЮ ВІД КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ІЗ СУМІЖНИМ СКЛАДОМ ЗЛОЧИНУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Роман Петрович Сухацький 176-181

РЕЦЕНЗІЇ

ПРАВОВА КУЛЬТУРА ОСОБИ В ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ PDF
Іван Бородін 191-193


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949