Том 13, № 1 (2012)

Зміст

Авіоніка та машинознавство

БУДІВНИЦТВО ЛОПАТКОВОГО ВІНЦЯ СТУПЕНЯ КОМПРЕСОРА ЗГІДНО З ГАЗОДИНАМІЧНИМ РОЗРАХУНКОМ PDF
M. Bogdanov, P. Grekov, K. Kapitanchyk, I. Lastivka 5-8
ТЕЧІЯ В БЕЗГРАДІЄНТНОМУ КАНАЛІ З ТУРБУЛІЗАТОРАМИ PDF
Ю. М. Терещенко, К. В. Дорошенко 9-12
СТРУКТУРА ТЕЧІЇ ТА ПУЛЬСАЦІЇ ТИСКУ УСЕРЕДИНІ ОВАЛЬНОЇ ЛУНКИ PDF
В. А. Воскобійник, А. В. Воскобійник 12-18
ФУНКЦІЯ ГРІНА КОНВЕКТИВНОГО ХВИЛЬОВОГО РІВНЯННЯ ДЛЯ ЖОРСТКОСТІННОЇ ТРУБИ PDF
А. О. Борисюк 19-23
ГРУПОВЕ ОБТІКАННЯ ПОГАНО ОБТІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
О. А. Воскобойник 24-30

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

МЕТОДИКА УРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИХІДНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ЗНАХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
У. C. Катеринчук, В. М. Періг 31-34
СИНТЕЗ І АНАЛІЗ УЗАГАЛЬНЕНИХ ПРИМІТИВНИХ ПОЛІНОМІВ PDF
А. Я. Білецький 35-38
ОЦІНЮВАННЯ ЧАСТОТИ ДИСКРЕТНО-ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО СИГНАЛУ НА ФОНІ КОРЕЛЬОВАНОГО ШУМУ PDF
А. Я. Білецький, Д. С. Дем'яник 39-44
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СТИСНЕННЯ З ВТРАТАМИ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ФІЛЬТРІ PDF
П. О. Приставка, М. О. Рябий 45-49
МЕТОДИКА ВИБОРУ СКЛАДУ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ В КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
О. В. Самков, Ю. А. Захарченко, О. А. Степанюк 50-54
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ «BPwin» — ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ЕРГОНОМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ РОБОТИ ЛЬОТНОГО ЕКІПАЖУ PDF
В. В. Горбунов 55-59

Інформаційна безпека

МЕТОД КОМПОЗИЦІЇ ПЕРФОРОВАНИХ НЕРІВНОВАЖНИХ ЧИСЕЛ PDF
В. В. Бараннік, Н. Ф. Сидоренко, В. В. Шинкарьов 60-63
ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ЗАДАЧАХ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
О. К. Юдін, К. О. Курінь, О. І. Варченко 64-69
УДОСКОНАЛЕННЯ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ НА БАЗІ АНАЛІЗУ КОЛІРНИХ МОДЕЛЕЙ ЗОБРАЖЕННЯ PDF
О. К. Юдін, Я. А. Симониченко 70-75
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ЗАВАДОСТІЙКОГО АЛГОРИТМУ РІДА–СОЛОМОНА PDF
А. Я. Білецький, О. О. Волівач, М. А. Якимчук, С. О. Чалайдюк 76-80
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА БЛОКУВАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ПРОЦЕСІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ PDF
А. Б. Петренко, А. В. Цьопич 81-86

Системи управління

СТРУКТУРУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО НАВІГАЦІЙНО-ПОСАДКОВОГО БОРТОВОГО КОМПЛЕКСУ ПОВІТНЯНИХ СУДЕН ПРИМІСЬКИХ РОЗМІРІВ PDF
Ya. Kondrashov, T. Fialkina, D. Khomenko 87-91
ФУНКЦІОНАЛ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ СИТУАЦІЇ У ПОЛЬОТІ PDF
В. М. Казак, Д. О. Шевчук 92-95
ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ВЗАЄМОДІЇ АЕРОПОРТОВИХ СЛУЖБ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН У ЗБІЙНИХ СИТУАЦІЯХ PDF
В. М. Казак, Д. О. Шевчук, М. А. Васильєв 96-100
АНАЛІЗ БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ З ВІДМОВАМИ В КАНАЛАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ АЕРОДРОМНОГО СВІТЛОСИГНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Л. В. Новачук 101-103

Екологія

ГІС-АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Т. В. Козлова, С. О. Шевченко 104-111

Природничі науки

ЗАПИСУВАННЯ ТА ЗЧИТУВАННЯ ВІДБИВНИХ ФАЗОВИХ ГОЛОГРАФІЧНИХ ҐРАТОК НА ФОТОПОЛІМЕРНОМУ КОМПОЗИТІ PDF
П. Д. Дмитренко, Є. О. Тихонов 112-116
ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ІНТЕРФЕРОГРАМ ШЛЯХОМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ЇХ АНАЛОГОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ Без заголовку
Є. О. Тихонов, В. О. Давиденко, С. М. Батан 117-124


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ