Том 18, № 2 (2013)

Зміст

Експлуатація повітряного транспорту

ДОМІНУВАННЯ ВНЕСКУ ДИПОЛІВ У ЗГЕНЕРОВАНОМУ ТУРБУЛЕНТНІСТЮ ШУМІ В ЖОРСТКОСТІННІЙ ТРУБІ PDF
A. Borisyuk 123-128
ПРОГНОЗУВАННЯ ВТОМНОГО РУЙНУВАННЯ ОБШИВКИ ФЮЗЕЛЯЖУ, ВИГОТОВЛЕНОЇ З ПЛАКОВАНОГО АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ PDF
M. Karuskevich 129-132
ВПЛИВ ГІСТЕРЕЗИСНИХ ЕФЕКТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПРЕСОРНИХ РЕШІТОК ПРИ ЇХ ОБТІКАННІ НЕРІВНОМІРНИМ ПОТОКОМ PDF
I. Lastivka, K. Doroshenko, O. Nechyporuk, Y. Теreshchenko 133-139
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНОГО РЕЛЬЄФУ СПЛАВУ Д16АТ ЗАСОБАМИ АТОМНОЇ СИЛОВОЇ МІКРОСКОПІЇ
T. Maslak 140-143
ВАРІАЦІЙНА ПРЯМА ЗАДАЧА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
M. Oleg 144-148
ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ДЕФОРМАЦІЙНОГО РЕЛЬЄФУ НА ПОВЕРХНІ СПЛАВУ Д16АТ ПРИ ВИПАДКОВОМУ НАВАНТАЖУВАННІ PDF
S. Yutskevych 149-152
СКОРОЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЗМІЦНЮЮЧИХ ПОКРИТТІВ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ДИСКРЕТНОЇ СТРУКТУРИ ОСТРІВНОГО ТИПУ PDF
Ye. Solovykh 153-156

Авіаційна хіммотологія

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ОБРОБКИ НАФТИ В ІРАКУ PDF
Ibragim Asaad Ali, B. Kochirko, S. Boichenko 157-161

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДПСУ PDF
O. Basarab, R. Zyubina 162-165
СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ У ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ PDF
B. Korniyenko 166-170
ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ СЕГМЕНТАЦІЇ НА БАЗІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ У ВИДЕЛЕННІ РЕГІОНІВ ІНТЕРЕСУ НА МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ PDF
O. Dobrina, O. Koba 171-174
КОНЦЕПЦІЯ IТ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
M. Lutskiy 175-178

Інформаційна безпека

МЕТОД ОЦІНКИ ЧАСУ, ЩО ВИТРАЧАЄТЬСЯ НА ОБРОБКУ І ПЕРЕДАЧУ СТИСНУТОГО ВІДЕОПОТОКУ PDF
A. Lekakh, I. Cheremskoy 179-183
РОЗРІЗНЕННЯ СИГНАЛІВ У ДИСКРЕТНИХ СЛІДКУЮЧИХ ВИМІРЮВАЧАХ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ЗА ОБЛАСТЯМ ЗАХОПЛЕННЯ PDF
A. Petrenko 184-188
АКТИВНА АТАКА НА СТЕГАНОКОНТЕЙНЕР PDF
A. Shmatok, А. Petrenko, V. Tytov, E. Borysenko 189-192
ОЦІНКА ЯКОСТІ МЕТОДІВ МАСКУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ КОНТУРІВ PDF
A. Vlasov 193-196
ВІДНОВЛЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА БАЗІ МЕТОДУ ДЕКОДУВАННЯ ЗА КІЛЬКІСТЮ БІТОВИХ ПЕРЕХОДІВ PDF
O. Yudin, K. Kurin 197-201
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
О. Yudin, S Buchyk 202-206

Системи управління

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИЩЕНОСТІ ВІД МЕРЕЖЕВИХ АТАК PDF
G. Zhangisina, E. Kuldeev, A. Shaikhanova 207-209
ОСОБЛИВОСТІ АЛГОРИТМУ ОЦІНЮВАННЯ МИТТЄВОЇ ЧАСТОТИ З ПОПЕРЕДНЬОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ PDF
I. Omelchuk, Y. Chyrka 210-214
ЛОКАЛЬНО-ОПТИМАЛЬНИЙ РАНГОВИЙ ПІСЛЯДЕТЕКТОРНИЙ АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ШУМОПОДІБНОГО СИГНАЛУ PDF
I. Prokopenko, D. Babych, R. Urban 215-218

Транспортні системи

ПОЛІПШЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОВІТРЯНИХ ПОДОРОЖЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ PDF
T. Akimova 219-223
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БЕЗКОШТОВНОГО ПРОВОЗУ БАГАЖУ І ВАРТОСТІ КВИТКІВ НА ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
V. Ivannikova, T. Manziuk, T. Tabakar 224-227
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ АЕРОПОРТІВ PDF
K. Marintseva 228-231
ДОСТУПНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
O. Matiychyk, K. Kryshkevych 232-235

Екологія

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ МІСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ БІОІНДИКАЦІЇ PDF
M. Radomska 236-241


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ