Наукоємні технології

В Україні у Національному авіаційному університеті (м. Київ) з 2008 року видається науковий журнал «Наукоємні технології» (“Science-Based Technologies”). Періодичність видання становить 4 рази на рік, статті друкуються українською та англійською мовами. Проблематика журналу у галузі технічних наук: експлуатація повітряного транспорту, авіаційна хіммотологія, інформаційно-комунікаційні системи та мережі, інформаційна безпека, системи управління, транспортні системи, екологія та у галузі природничих наук: фізика, хімія.

Вказаний журнал має International Standard Serial Number ISSN 2075-0781 registered by ISSN International Center in June 2009.

Постановою Вищої атестаційної Комісії України від 23.02.2011 р. № 1–05/2 науковий журнал «Наукоємні технології» включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з технічних наук.

Мова видання: українська, англійська.


Наукоємні технології

Науковий журнал «Наукоємні технології» (“Science-Based Technologies”)

Рік заснування:

05.03.2009

Проблематика:

Технічні науки:

Інформаційні технології, кібербезпека

Електроніка, телекомунікації та радіотехніка

Транспорт, транспортні технології

Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія

ISSN (Print):

ISSN (Online):

2075-0781

2310-5461

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 13793-2767Р

Фахова реєстрація у ВАК України:

Постанова президії ВАК України від 23.02.2011 р. № 1-05/2;

Галузь наук - технічні

Галузь науки:

Технічні та природничі науки

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

Українська, англійська

Засновник:

Національний авіаційний університет

Головний редактор:

Козловський Валерій Валерійович, доктор технічних наук

Заступник головного редактора:

Мачалін Ігор Олексійович, доктор технічних наук

Відповідальний секретар:

Савченко Аліна Станіславівна, кандидат технічних наук

 

Адреса редакції:

03680, Київ-58, просп. Космонавта Комарова, 1,

тел. 406-70-08

e-mail: sbt_nau@ukr.netE-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ