№ 35 (2012)

Зміст

КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ „ЛІСКИ” PDF
М.М. Андрієнко
ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О.В. Ареф’єва, Т.С. Запорожець
РУШІЇ ЦІНОСТІ ГАЛУЗІ ВАНТАЖНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
М.Б. Будниченко
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК ЗА ДОПОМОГОЮ КОНЦЕПЦІЇ МОНІТОРИНГУ PDF
А.Г. Донець
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ АВІАКОМПАНІЙ PDF
О.М. Гайдаржийська
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЦІНОВОГО УПРАВЛІННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ PDF
О.В. Ільєнко
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АВІАКОМПАНІЙ PDF
О.Ю. Жам
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО РИНКУ PDF
І.І. Каліна
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БРЕНДУ PDF
О.В. Кам’янецька
ПЕРЕДУМОВА ВЗАЄМОДІЇ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО РИНКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
І.А. Карпюк, О. Кириленко, А. Войцишина
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ КРАЇНИ PDF
О.К. Катерна
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Я.Р. Корнійко
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЯК ПЕРСПЕКТИВА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ PDF
Д.О. Короткова, О.О. Сунцова
УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ПРИ ВИНИКНЕННІ ОСОБЛИВИХ СИТУАЦІЙ PDF
Л.В. Костюченко
КОМФОРТ ТА ЯКІСТЬ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЗЕНЬ НА ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Т.О. Манзюк, Т.А. Акімова
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ В УКРАЇНІ PDF
Н.О. Мельник
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М.Ю. Мілявський
КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ КОЛІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
М.І. Міщенко
ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АВІАВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ PDF
М.В. Новикова
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Є.В. Нужнов
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦІННОСТІ ПОСЛУГ АВІАКОМПАНІЙ PDF
О.А. Осадча, О.В. Ареф’єва
АНАЛІЗ ПРОГНОЗНИХ ЗНАЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОВО ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ PDF
П.А. Первов
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
C.М. Подрєза
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
С.Є. Раменська
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ PDF
К.М. Разумова
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТИ ІНДИВІДА PDF
О.М. Рибак
ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ АВІАПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Р.Є. Щербань
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРСОНАЛУ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н.М. Шуляр
ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АЕРОПОРТОВИХ ПОСЛУГ PDF
Т.О. Сімкова
МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ СКЛАДОВИХ ТРАНСПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Є.М. Сич, В.М. Кислий
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
О.І. Шуляк, Е.Д. Дмитренко
АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF
Л.А. Зверук
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ PDF
Г.В. Теплінський
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Г.В. Терещенко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИТУАТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ АВІАПІДПРИЄМСТВ PDF
О.В. Устінова
АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ PDF
М.П. Висоцька, О.М. Кириленко
ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМТСВ PDF
О.М. Вовк
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН PDF
Ю.М. Чичкан-Хліповка


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована