Том 4, № 40 (2012)

Зміст

Необхідність створення муніципального авіаційного транспорту в межах мегаполісу PDF
О. М. Алєксєєв 5-7
Порівняльні оцінки інформаційно-ентропійний засобів спеціалізованих безпроводових мереж при статичній неоднорідності трафіку PDF
Э. Д. Амирханов 8-11
Аналіз методів протидії автоматичним системам визначення плагіату в електронних документах PDF
Є. Б. Артамонов 12-18
Нові задачі і алгоритми синтезу оптимальних структур спостерігачів вихідних координат рухомих об’єктів PDF
Л. М. Блохін, Н. Д. Ситниченко, В. В. Кухар 19-23
Формування абсолютних шкал тестової кваліметрії знань вирішенням однокрокової задачі прийняття рішень з векторним показником ефективності PDF
В. В. Камишин 24-29
Сумісне оцінювання зміщень датчиків та параметрів моделі короткоперіодичного руху легкого літака PDF
А. М. Кліпа 30-35
Архітектура комплексу моніторингу активності користувачів корпоративної комп’ютерної мережі PDF
Є. В. Красовська 36-41
Проблеми доставки даних в мережах з нечутливістю до затримок PDF
В. В. Лукашенко 42-45
Екстремальні задачі планування передпольотної підготовки PDF
М. Г. Луцький 46-50
Гранулярний комп'ютинг в системі нечітких множин на рівні тензорних гранул PDF
Ю. Н. Минаев, О. Ю. Филимонова, Ю. И. Минаева 51-61
Математичне моделювання - ефективна технологія імітації відмов авіаційного устаткування PDF
В. И. Моржов, Ю. А. Єрмачков, Л. И. Моржова 62-66
Орторектифікація знімків, отриманих з безпілотних повітряних суден малого та середнього типу, із прив’язкою за реперними точками PDF
Є. П. Нічіков 67-70
Математичний аналіз міжрівневої взаємодії в еталонній моделі PDF
Н. К. Печурин, Л. П. Кондратова, С. Н. Печурин, Н. Н. Яценко 71-73
Інструментарій перетворення Фур'є для реалізації прямої взаємодії 7-го і 1-го рівнів еталонної моделі PDF
Н. К. Печурин, Л. П. Кондратова, С. Н. Печурин, Н. Н. Яценко 74-76
Доменний аналіз програмного забезпечення інтерфейсу пульта інструктора авіаційного тренажеру PDF
Ю. М. Рябокінь, І. Б. Мендзебровський 77-82
Забезпечення якості та безпеки VoIP зв’язку шляхом реорганізації корпоративної TCP/IP мережі PDF
А. В. Соловьев, Д. В. Майструк, В. Н. Бондаренко 83-88
Оптимізація контролю цілістності глобальної навігаційної супутникової системи PDF
O. П. Сушич 89-93
Оптимальне налаштування параметрів і структури штучних нейронних мереж PDF
Е. В. Толстикова 94-97
Метод оптимізації процесу передачі даних під час сеансів зв’язку ТСР-протоколу PDF
А. К. Хемраєв 98-101
Складові онтологокерованого прийняття рішень PDF
Ю. П. Чаплінський, В. І. Надточій 102-105
Шляхи вирішення актуальної проблеми підвищення ефективності діагностування складних авіаційних об’єктів експлуатації PDF
Ю. М. Чоха 106-109


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751