Vol 3, No 7 (2008)

Table of Contents

МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВНЗ УКРАЇНИ
Ю.В. Аранович
ТОРГОВИЙ МАРКЕТИНГ - АЛЬТЕРНАТИВА СИСТЕМІ РОЗПОДІЛУ
Н.О. Бориславська
СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Є.О. Волков
ГЛОБАЛЬНА СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
І.В. Дорошенко
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
А.Р. Дунська, С.О. Костюк
РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЕС
С.В. Зіньковський
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ В УКРАЇНІ
Г.М. Калетник
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
А.С. Крепак
РЕІНЖИНІРИНГ - ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ В УКРАЇНІ
О.А. Ладоня
УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ: ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
С.В. Лотоцька
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОРГАНІЗАЦІЇ
М.Г. Луцький, Л.Г. Макаренко, М.Ю. Мірошникова
МЕТОДОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ
В.М. Марченко
ПОШУК ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДІАЛЕКТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСНОВНИХ СУБ'ЄКТІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА
М.І. Небава
ЯКІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
В.О. Новак, Ю.Г. Симоненко
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КРИЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
М.А. Однорог
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ОДОБРЕНИЮ ЭКСПЛУАТАНТОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НА РЫНОК УСЛУГ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ В УКРАИНЕ
А.В. Орлов, Ф.А. Орлов
АНАЛІЗ ДОСВІДУ АЕРОПОРТІВ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ АВІАПАСАЖИРАМ
М.М. Петренко
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ В УКРАЇНІ
В.В. Родченко
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНСОТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
С.О. Солнцев, В.В. Стадніченко
МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АЕРОПОРТУ
О.Є. Соколова
ФУНКЦІЇ ОСІБ У ПРОЦЕСІ ПРОДАЖІВ, ЇХНІЙ ЗВ'ЯЗОК З МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В.В. Стадніченко
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ
О. В. Стахів
ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА РЕКЛАМНО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Н.В. Юдіна, С.О. Солнцев