Про журнал

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Поточний номер

Том 35 № 1 (2022): Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія №1(35) 2022
Опубліковано: 2022-08-12

Філософія

Культурологія

Переглянути всі випуски

Рік заснування: 2004

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9157 від 15.09.2004

Фахова реєстрація у ДАК України:

Постановою Президії ВАК України від 19.01.2006  № 2–05/1

Постановою Президії ВАК України від 18.11.2009  № 1–05/5

Наказом МОН України від 06.03.2015  № 261

Спеціальність ДАК: Філософські науки

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національний авіаційний університет

Періодичність: Виходить двічі на рік

Головний редактор: Дротянко Любов Григорівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (Національний авіаційний університет).

Заступник головного редактора: Онопрієнко Валентин Іванович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.

Члени редколегії:

М. А. Абисова, доктор філософії, доцент (Національний авіаційний університет);

А. Гжеліньский, доктор філософських наук, професор  (Університет ім. М. Коперника, Польща);

О.П. Кивлюк, доктор філософських наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);

Л.Г. Комаха, доктор філософських наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

В. Ольшевский, доктор етнологічних наук, професор (Університет ім. М. Коперника, Польща);

О.С. Поліщук, доктор філософських наук, професор (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія);

С.М. Ягодзінський, доктор філософських наук, професор (Національний авіаційний університет).


Адреса редакціїКонтактна інформація: м. Київ, пр. Космонавта  Комарова, 1, корп. 8, к. 1005; тел.: 406-74-01;

e-mail: filosof@nau.edu.uak_fls@nau.edu.ua.

Розділи збірника: Філософія, Культурологія

Статті приймаються в кім. 8.1005