Editorial Team

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Л. Г. Дротянко, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (Національний авіаційний університет).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

В. І. Онопрієнко, доктор філософських наук, професор, заступник головного редактора (Інститут дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН  України);

М. А. Абисова, доктор філософії, доцент (Національний авіаційний університет);

А. Гжеліньский, доктор філософських наук, професор
(Університет ім. М. Коперника, Польща);

О. П. Кивлюк, доктор філософських наук, професор
(Київський університет  інтелектуальної власності та права Національного  університету «Одеська юридична академія»);

Л. Г. Комаха, доктор філософських наук, професор
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

В. Ольшевский, доктор етнологічних наук, професор
(Університет ім. М. Коперника, Польща);

С. Орденов, доктор філософії,  доцент (Національний авіаційний університет);

О. С. Поліщук, доктор  філософських наук, професор
(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія);

Ю. В. Харченко, доктор філософських наук, професор
(Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка).