Поточний номер

Том 61 № 1 (2024)
Опубліковано: 29.04.2024

Інформаційні технології, кібербезпека

Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія

Переглянути всі випуски

Науковий журнал «Наукоємні технології» (“Science-Based Technologies”)

Рік заснування:

05.03.2009

Проблематика:

Технічні науки:

Інформаційні технології, кібербезпека

Електроніка, телекомунікації та радіотехніка

Транспорт, транспортні технології

Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія

ISSN (Print):

ISSN (Online):

2075-0781

2310-5461

Ідентифікатор медіа:

R30-01875

Фахова реєстрація у ВАК України:

Наказ МОН України від 15.10.2019 р. № 1301;

категорія "Б"

Галузь наук - технічні, спеціальності – 125, 161, 162, 171, 172, 275

Галузь науки:

Технічні

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

Українська, англійська

Засновник:

Національний авіаційний університет

Головний редактор:

Козловський Валерій Валерійович, доктор технічних наук

Заступник головного редактора:

Нестеренко Катерина Сергіївна, доктор технічних наук

Відповідальний секретар:

Савченко Аліна Станіславівна, доктор технічних наук

 

 

Адреса редакції:

03680, Київ-58, просп. Гузара Любомира, 1,

тел. 406-70-08

e-mail: sbt_nau@ukr.net