Том 16, № 1 (2003)

Зміст

Інформаційні технології

Метод однозначного визначення великих фазових зсувів сигналів PDF
В. П. Бабак, Ю. В. Куц 3-8
Використання методу головного критерій для розв’язання задачі відновлення сигналів PDF
В. Л. Баранов, І. А. Жуков, А. А. Засядько 9-13
Синтез симетричних систем дискретних степеневих функцій PDF
А. Я. Білецький, Є. А. Білецький 14-16
Не параметрична оцінка залежностей методом найменших квадратів PDF
П. О. Приставка 17-20
Метод синтезу нелінійних якісних регуляторів PDF
В. К. Антонов, О. М. лазок 21-24
Дефектоскопія авіаційних трубопроводів із використанням особливостей розсіяного звукового поля PDF
Т. Ю. Шкварницька 25-28
Методи оцінки надійності програмного забезпечення відмовостшких систем авіоніки PDF
О. А. Зеленков, О. О. Бунчук, О. Г. Мірошниченко 29-32
Дослідження числових методів розв’язку систем диференціальних рівнянь PDF
В. П. Шибицький, І. А. Бороденко 33-40

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

Перспективні напрями розвитку аеронавігації початку XXI століття PDF
В. П. Харченко 41-49
Підвищення адекватності і точності відстеження траєкторій керованого польоту літаків PDF
В. М. Васильєв 50-53
Дифракція радіохвиль на циліндрі малого радіуса PDF
Л. Я. Ільницький, Ю. В. Пепа 54-57
Системний підхід до підвищення ефективності бортових комплексів авіоніки на життєвому циклі PDF
В. М. Воробйов, В. П. Захарченко, В. М. Казак, А. А. Кічігін 58-62

Сучасні авіаційно-космічні технології

Розрахунок власних форм коливань рідини в неповністю заповнених баках (повздовжні коливання PDF
В. М. Синеглазов, Ю. М. Кеменяш 63-66
Критерій відносної оцінки протиспрацьовувальних і антифрикційних властивостей мастильних матеріалів PDF
Р. Г. Мнацаканов, В. І. Маленко, В. О. Довбуш, О. О. Микосянчик 67-69
Радіаційно-термшне корегування властивостей арсеніду галію PDF
С. В. Ленков, Д. В. Лукомський, В. А. Мокрицький, В. А. Завадський, Р. М. Салімов 70-72
Дослідження параметрів теплового навантаження моделі процесу термоімпульсного очищення поверхонь металевих деталей методом скінченних елементів PDF
О. А. Жданов, П. О. Дибський, О. В. Лосев 73-76
Фізико-механічні властивості композиційних полімерних матеріалів на основі поліпропілену та високодисперсного алюмоаеросилу з модифікованою поверхнею PDF
Ю. О. Нікітін, Л. С. Дзюбенко, С. І. Левицька, О. О. Сап’яненко, В. В. Брей 77-85
Відновлення експлуатаційних якостей авіаційного моторного синтетичного масла “турбо-нікойль” в електроочиснику з поляризаційним наповнювачем PDF
В В. Гаража, Ю. П. авиденко 86-89
Спосіб експериментального визначення аеродинамічних характеристик профілю в плоских компресорних решітках PDF
Л. Г. Волянська 90-93
Вплив неоднорідності потока на аеродинамічні характеристики несучої поверхні PDF
Г. А. Воропаев, Н. В. Розумнюк, Панчанан Датта 94-96
Проблема автоматизованого проектування двигуна літального апарата одного класу PDF
В. М. Синеглазов, А. В. Брикалов 97-103
Визначення переміщень гідроциліндрів шестистепеневих динамічних стендів опорного типу PDF
В. В. Кабанячий 104-107
Числове моделювання динаміки збуреного руху літака при нелінійній зміні аеродинамічних характеристик PDF
А. Н. Балакірев, В. А. Удовенко, О. В. Швець 108-113
Основні проблеми, методи моделювання і акустичні процеси при витіканні повітря з відсіку PDF
В. Д. Доник 114-117
Застосування мереж петрі при топологічному моделюванні техніко-економічних систем PDF
В. Д. Кузовик, О. Б. Іванець 118-121
Стаціонарні характеристики системи масового обслуговування сл/сл із / поверненням при обслуговуванні в порядку черги PDF
О. В. Коба 122-125
Стаціонарні характеристики системи масового обслуговування сл/сл із / поверненням при обслуговуванні в порядку черги PDF
О. В. Коба 122-125

Аеропорти та їх інфраструктура

Визначення розрахункового і допустимого значення ризиків відповідальних об’єктів PDF
Ю. В. Верюжський, В. Г. Ширшов 126-129
Закони якісного стану в механіці руйнування PDF
Т. І. Матченко 130-133
Перспективи використання електричного способу вимірювання параметрів рідини в структурі контролю стану навколишнього середовища PDF
В. В. Матиборський, М. Б. Смирнитська 134-136
Дослідження діагностуючих параметрів мереж аеродромних вогнів PDF
В. І. Нерет, О. А. Сущенко 137-140
Математичне моделювання процесу взаємодії екіпажу повітряного судна з світлосигнальною системою аеродрому PDF
О. Ф. Шишков, С. С. Дев’яткіна 141-144

Стратегія економічного розвитку

Вторинне привласнення як сутність ринкового господарства PDF
В. О. Рибалкін 145-150

Професійна освіта

Досвід застосування модульно-рейтингової системи в курсі фізики для інженерних спеціальностей PDF
В. В. Куліш, В. М. Кулішенко, О. Я. Кузнєцова, С. М. Пастушенко 151-159
Середземноморський посуд для меду доби неоліту - ранньої бронзи PDF
О. В. Триколенко 160-171
Основні компоненти дизайну візитних карток PDF
Ю. В. Романенкова 172-175


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ