Стаціонарні характеристики системи масового обслуговування сл/сл із / поверненням при обслуговуванні в порядку черги

О. В. Коба

Анотація


Узагальнено модель системи масового обслуговування, що введена Л. Лакатошем. Розглянуто систему обслуговування 0І/0/\, в якій цикли заявок на орбіті дорівнюють сталій Т і прийнята дисципліна обслуговування “першим прийшов, першим обслужився”. Для випадку, коли час обслуговування завжди менше або дорівнює Т, знайдено стаціонарний розподіл відповідного ланцюга Маркова. Визначено показник ефективності функціонування системи - середнє число заявок на орбіті

Посилання


.Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. - 2-е изд. - М.: Наука. - 1987. -336 с.

Lakatos L. A probability model connected with landing of airplanes. - Safety and Reliability. Vol. 1. - A. Balkema / Rotterdam/ Brookfield /1999. - P. 151-154.

Коваленко И.Н. Вероятность потери в системе обслуживания М/G/l с /’-повторением вызовов в режиме малой нагрузки // Доп. НАНУ. - 2002. - №5.-С. 77-80.

Anisimov V. V. Switching stochastic models and applications in retrial queues // Sociedad de Estadistica e Investigation operativa. - Top. (1999. - Vol.7. -№2. -P. 169-186.

Коба E.B. О системе обслуживания GI/G/l с повторением заявок при обслуживании в порядке очереди // Доп. НАНУ. - 2000. - №6. - С. 101-103.

Falin G.I. A survey of retrial queues // Queueing Systems - 1990. -

- P. 127-168.

I. Falin G.I., Templeton J.G.C. Retrial Queues. - Chapman & Hall. London-Weinheim-New York- Tokyo-Melboume-Madras. - 328 p.

Koba O.V. On a GI/G/l retrial queueing system with FIFO queueing discipline // Theory of Random Processes. - №8(24). - K. - 2002. - Vol. 1-2.

Коба E.B. Вероятность потери заявки в системе M/D/l с постоянным временем возвращения // Доп. НАНУ. - 2002. - №4. - С. 61-66.

Королюк В.С., Боровских Ю.В. Аналитические ассимптотики вероятностных распределений. -К.: Наук, думка. - 1981. -348 с.

Бочаров П.П., Печинкин А.А. Теория массового обслуживания. - М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов. - 1995. - 528 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ