Перспективні напрями розвитку аеронавігації початку XXI століття

В. П. Харченко

Анотація


Розглянуто стратегічні напрями розвитку аерокосмічних інформаційних систем. Основна увага приділена глобальній системі зв ’язку, навігації, спостереження й організації повітряного руху літальних апаратів

Посилання


Группа экспертов по рассмотрению общей концепции эшелонирования. Шестое совещание. DOC 9536, RGCSP/6, ICAO. - Монреаль, 1988.-Т. 1.

Харченко В.П. Майбутнє аерокосмічних інформаційних систем і керування транспортом // Вісн. КМУЦА. - 1999. - №2. - С. 166-179.

Глобальная организация воздушного движения. Рассмотрение первой поправки к глобальному аэронавигационному плану применительно к системам CNS/ATM. DOC 9750, ICAO. - Монреаль, 2001. - 161 с.

Бабак В.П., Сколько Я.И., Харченко В.П. Основные направления внедрения спутниковых технологий для повышения эффективности движения воздушного транспорта в Украине // Космічна наука і технологія,-2001.-Т. 1,№4,- С. 17-21.

Косенко Г.Г., Харченко В.П., Кукуш А.Г. Выбор порогов в многоальтернативном последовательном правиле для заданного среднего риска // Радиоэлектроника. Изв. вузов. - 1996. - Т. 39, №8. - С. 59-64.

Харченко В.П., Косенко Г.Г. Многоальтернативный последовательный метод в задачах ситуационного анализа воздушной обстановки // Моделирование радиоэлектронных систем и комплексов обеспечения полетов: Сб. науч. тр- К.: КМУГА, 1996.-С. 3-10.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ