Використання методу головного критерій для розв’язання задачі відновлення сигналів

В. Л. Баранов, І. А. Жуков, А. А. Засядько

Анотація


Розглянуто результати теоретичних і числових досліджень, які показали подібність методу головного критерію і методу Тихонова при розв ’язанні некоректних задач відновлення сигналів за властивостями: чутливість розв ’язку до знаходження параметра регуляризації, стійкість до похибок вимірювання сигналу, збіжність обчислювального процесу. Перевага методу головного критерію над методом Тихонова полягає у відмінності знаходження параметра регуляризації

Посилання


Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. Справ, пособие. - К.: Наук, думка, 1986. - 544 с.

Засядько А.А. Розв’язання задачі відновлення сигналів за допомогою однокритеріальної опти мізацїї // Вісн. ЖІТІ. Технічні науки. - 2002. - № 4 (23).— С.133—136.

Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. - М.: Наука, 1986. - 288 с.

Жуков І.А., Засядько А.А. Багатокритеріальний метод розв’язання вироджених систем лінійних алгебричних рівнянь // Вісн. НАУ. - 2002,- № 3- С.178-182.

Воронин А.Н. Многокритериальный синтез динамических систем. - К.: Наук, думка, 1992. - 160 с.

Векторная оптимизация динамических систем /А.Н. Воронин, Ю.К. Зиатдинов, О.И. Козлов, В.С. Чабанюк / Под ред. А.Н. Воронина. - К.: Техніка, 1999. - 284 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ