Вплив неоднорідності потока на аеродинамічні характеристики несучої поверхні

Г. А. Воропаев, Н. В. Розумнюк, Панчанан Датта

Анотація


Розглянуто результати числового моделювання взаємодії скінченної пластини з одиночним дискретним вихром або парою вихрів на основі розв’язку нестаціонарних рівнянь Нав’є - Стокса в змінних завихреність - функція тока. Показано зміни опору тертя в пластині залежно від початкових параметрів вихрів

Посилання


Тейлор Д. Нагрузки, действующие на самолет. - М.: Машиностроение, 1971. - 372 с.

Роуч П. Вычислительная гидромеханика. - М.: Мир, 1980. - 616 с.

Воропаев Г. О., Розумнюк Н.В. Чисельне моделювання взаємодії одиночного вихору з пластиною // Вісн. Київ, ун-ту їм. Тараса Шевченка. Математика. Механіка. - 1998. - Вип. 1. - С. 53-54.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ