Захист інформації

Журнал «Захист інформації» присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів та інформаційних технологій.

Аудиторія читачів журналу: студенти, аспіранти, докторанти, спеціалісти, дослідники та експерти у сфері захисту інформації.

Журнал виходить чотири рази на рік українською, англійською та російською мовами.


Обкладинка журналу "Захист інформації"

Стаття, яка подається до журналу, має відповідати вимогам та правилам, встановленим редакцією журналу.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20097-9897 ПР від 13 червня 2013 р.

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова від 10 листопада 2010 р. № 1-05/7
Журнал включений до переліку №14 наукових фахових видань (журналів) ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національний авіаційний університет

Рік заснування: 1999

Тираж журналу становить 300 примірників. Журнал розсилається у фонди бібліотек, перелік яких затверджений постановою президії ВАК України №16/5 від 22.05.1997р., а також передається у відділи закордонної та вітчизняної комплектацій Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського для централізованого обміну з державними бібліотеками та бібліотеками провідних наукових центрів зарубіжних країн (США, Канада, Росія, Англія, Німеччина, Франція, Узбекистан, Японія, Китай та ін.).

Цій онлайн-версії журналу присвоєно ISSN 2410-7840
Key title: Zahist ìnformacìï (Online)
Abbreviated key title: Zahist ìnformacìï (Online)
Variant title: Ukrainian information security research journal


Том 20, № 4 (2018)

Зміст

Передумови для формування безпечного інформаційно-освітнього середовища сучасного університету PDF
Лазат Муктаровна Кыдыралина 205-214
Масштабування та посилення захисту даних веб-додатку відповідно до вимог стандартів PCI DSS, HIPAA/HITECH, FEDRAMP PDF
Михайло Олексійович Колпаков, Андрій Борисович Петренко 215-220
Аналіз конфіденційності передавання інформації у системах DSSS за умов обмеженості систем використовуваних сигнально-кодових конструкцій PDF
Олексій Георгійович Голубничий 221-230
Псевдовипадкові криптостійкі послідовності і подільність точки скрученої кривої Едвардса навпіл над простими і складеними полями PDF
Руслан Вячеславович Скуратовский 231-239
Оцінювання фінансових витрат на побудову технічного захисту інформації PDF
Борис Евгеньевич Журиленко 240-246
Централізований синтез реконфігуровних апаратних засобів інформаційної безпеки на високопродуктивних платформах PDF
Виктор Федорович Евдокимов, Анатолий Николаевич Давиденко, Сергей Яковлевич Гильгурт 247-258
Аналіз систем виявлення вторгнень PDF
Світлана Володимирівна Казмірчук, Анна Олександрівнa Корченко, Тарас Іванович Паращук 259-276


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory