Захист інформації

Журнал «Захист інформації» присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів та інформаційних технологій.

Аудиторія читачів журналу: студенти, аспіранти, докторанти, спеціалісти, дослідники та експерти у сфері захисту інформації.

Журнал виходить чотири рази на рік українською, англійською та російською мовами.


Обкладинка журналу "Захист інформації"

Стаття, яка подається до журналу, має відповідати вимогам та правилам, встановленим редакцією журналу.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20097-9897 ПР від 13 червня 2013 р.

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова від 10 листопада 2010 р. № 1-05/7
Журнал включений до переліку №14 наукових фахових видань (журналів) ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національний авіаційний університет

Рік заснування: 1999

Тираж журналу становить 300 примірників. Журнал розсилається у фонди бібліотек, перелік яких затверджений постановою президії ВАК України №16/5 від 22.05.1997р., а також передається у відділи закордонної та вітчизняної комплектацій Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського для централізованого обміну з державними бібліотеками та бібліотеками провідних наукових центрів зарубіжних країн (США, Канада, Росія, Англія, Німеччина, Франція, Узбекистан, Японія, Китай та ін.).

Цій онлайн-версії журналу присвоєно ISSN 2410-7840
Key title: Zahist ìnformacìï (Online)
Abbreviated key title: Zahist ìnformacìï (Online)
Variant title: Ukrainian information security research journal


Том 18, № 4 (2016)

Зміст

Модифікований метод диграфів в задачі автентифікації користувачів за клавіатурним почерком PDF
Василий Александрович Алексеев, Юлия Александровна Синица, Денис Юрьевич Горелов 252-261
Достатня умова стійкості SNOW 2.0-подібних потокових шифрів відносно певних атак зі зв'язаними ключами PDF
Антон Миколайович Олексійчук 261-268
Несиметричне криптографічне перетворення з використанням алгебраїчних блокових кодів PDF
Олександр Олександрович Кузнецов, Андрій Іванович Пушкарьов, Олексій Володимирович Шевцов, Тетяна Юріївна Кузнецова 269-275
Препарування зображення райдужної оболонки при ідентифікації особистості PDF
Любовь Владимировна Рябова, Мария Евгеньевна Самойленко, Юлия Петровна Бойко 276-282
Синтез симетричних систем функцій золотого перерізу PDF
Анатолий Яковлевич Белецкий, Владимир Андреевич Лужецкий 283-292
Дослідження криптографічних атак на схеми електронного цифрового підпису в фактор-кільцях зрізаних поліномів PDF
Олександр Олександрович Кузнецов, Юрій Іванович Горбенко, Олексій Володимирович Шевцов, Тетяна Юріївна Кузнецова 293-300
Неасимптотичні оцінки ймовірності правильного відновлення повідомлень у двійковому відвідному каналі зі стиранням PDF
Антон Миколайович Олексійчук, Юрій Васильович Сергієнко 301-307
Критерій виявлення як впливовий фактор обсягу бази даних біометричних систем контролю доступу PDF
Андрей Алексеевич Фесенко 308-313
Бістабільна інтегрована кортежна модель характеристик ризику PDF
Александр Григорьевич Корченко, Светлана Владимировна Казмирчук, Юрий Александрович Дрейс, Андрей Юрьевич Гололобов 314-323
Генерування випадкових чисел штатними засобами хостів мережі Інтернет PDF
Володимир Михайлович Чуприн, Володимир Михайлович Вишняков, Михайло Петрович Пригара 323-335
Методи обчислення кореня із залишком з багаторозрядних чисел для рішення задач асиметричної криптографії PDF
Степан Дмитриевич Винничук, Александр Васильевич Корнейко, Евгений Васильевич Максименко 336-345


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory

 


РЕКЛАМА