Захист інформації

Журнал «Захист інформації» присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів та інформаційних технологій.

Аудиторія читачів журналу: студенти, аспіранти, докторанти, спеціалісти, дослідники та експерти у сфері захисту інформації.

Журнал виходить чотири рази на рік українською, англійською та російською мовами.


Обкладинка журналу "Захист інформації"

Стаття, яка подається до журналу, має відповідати вимогам та правилам, встановленим редакцією журналу.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20097-9897 ПР від 13 червня 2013 р.

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова від 10 листопада 2010 р. № 1-05/7
Журнал включений до переліку №14 наукових фахових видань (журналів) ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національний авіаційний університет

Рік заснування: 1999

Тираж журналу становить 300 примірників. Журнал розсилається у фонди бібліотек, перелік яких затверджений постановою президії ВАК України №16/5 від 22.05.1997р., а також передається у відділи закордонної та вітчизняної комплектацій Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського для централізованого обміну з державними бібліотеками та бібліотеками провідних наукових центрів зарубіжних країн (США, Канада, Росія, Англія, Німеччина, Франція, Узбекистан, Японія, Китай та ін.).

Цій онлайн-версії журналу присвоєно ISSN 2410-7840
Key title: Zahist ìnformacìï (Online)
Abbreviated key title: Zahist ìnformacìï (Online)
Variant title: Ukrainian information security research journal


Том 21, № 2 (2019)

Зміст

Методологія опрацювання багаторозрядних чисел в асиметричних криптосистемах PDF
Михайло Миколайович Касянчук, Микола Петрович Карпінський, Світлана Володимирівна Казмірчук 65-73
Метод структуризації кодових конструкцій на основі Гаусівської змішаної моделі та виділення її компонент PDF
Олексій Георгійович Голубничий 74-88
Декомпозиційна модель представлення смислових констант та змінних для реалізації експертиз у сфері ТЗІ PDF
Олександр Григорович Корченко, Анатолій Миколайович Давиденко, Максим Радуйович Шабан 88-96
Спосіб автоматизованого пошуку цільових об’єктів на відео з БПЛА в режимі пост-обробки PDF
Пилип Олександрович Приставка, Дмитро Ігорович Гісь, Артем Валерійович Чирков 97-103
Виявлення фінансових шахрайств засобами машинного навчання PDF
Андрій Олексійович Фесенко, Ганна Костянтинівна Папірна, Мадіна Бауиржанівна Бауиржан 104-111
Побудова скінченних автоматів реконфігуровними засобами для вирішення задач інформаційної безпеки PDF
Сергій Якович Гільгурт 111-120
Побудова клептографічних механізмів у функціях гешування PDF
Антон Михайлович Кудін, Богдан Анатолійович Коваленко 121-128
Оцінка пріоритетів механізмів кіберзахисту національної системи оплати комунальних послуг за допомогою методу аналізу ієрархій PDF
Мирослава Станіславівна Стремецька 129-137


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory