Захист інформації

Журнал «Захист інформації» присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів та інформаційних технологій.

Аудиторія читачів журналу: студенти, аспіранти, докторанти, спеціалісти, дослідники та експерти у сфері захисту інформації.

Журнал виходить чотири рази на рік українською, англійською та російською мовами.


Обкладинка журналу "Захист інформації"

Стаття, яка подається до журналу, має відповідати вимогам та правилам, встановленим редакцією журналу.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20097-9897 ПР від 13 червня 2013 р.

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова від 10 листопада 2010 р. № 1-05/7
Журнал включений до переліку №14 наукових фахових видань (журналів) ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національний авіаційний університет

Рік заснування: 1999

Тираж журналу становить 300 примірників. Журнал розсилається у фонди бібліотек, перелік яких затверджений постановою президії ВАК України №16/5 від 22.05.1997р., а також передається у відділи закордонної та вітчизняної комплектацій Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського для централізованого обміну з державними бібліотеками та бібліотеками провідних наукових центрів зарубіжних країн (США, Канада, Росія, Англія, Німеччина, Франція, Узбекистан, Японія, Китай та ін.).

Цій онлайн-версії журналу присвоєно ISSN 2410-7840
Key title: Zahist ìnformacìï (Online)
Abbreviated key title: Zahist ìnformacìï (Online)
Variant title: Ukrainian information security research journal


Том 19, № 2 (2017)

Зміст

Застосування інформаційної онтології для проектування та аналізу КСЗІ PDF
Олександр Євгенович Архипов, Олег Віталійович Козленко 110-118
Дескриптивний аналіз аналогій між системами управління інформаційною безпекою та масового обслуговування PDF
Володимир Володимирович Мохор, Александр Олегович Бакалинский, Александр Михайлович Богданов, Василий Васильевич Цуркан 119-126
Нижні межі інформаційної складності кореляційних атак на потокові шифри над полями порядку 2^r PDF
Антон Миколайович Олексійчук, Михайло Васильович Поремський 126-131
Часова складність різних реалізацій диспетчера доступу мережевого ресурсу PDF
Денис Миколайович Самойленко 132-136
Застосування методу експертних оцінок до оцінювання інформаційних ризиків вищого навчального закладу PDF
Юлія Миколаївна Ткач, Світлана Володимирівна Казмірчук, Дмитро Борисович Мехед, Володимир Маркович Базилевич 137-142
Використання пасивних оптичних пристроїв для захисту інформації у волоконно-оптичних лініях зв’язку та мережах PDF
Олександр Олексійович Манько, Олександр Станіславович Шматок, Андрій Борисович Петренко 143-147
Метод формування кортежів для аналітико-синтетичної кортежної моделі інформаційної безпеки PDF
Александр Григорьевич Корченко, Светлана Владимировна Казмирчук, Берик Бахытжанович Ахметов 148-154
Експериментальне дослідження методу визначення рівня важливості об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в галузі цивільної авіації PDF
Вікторія Миколаївна Сидоренко, Сергій Олександрович Гнатюк, Олексій Юрійович Юдін 155-172
Швидкий алгоритм генерації підстановок багатоалфавітної заміни PDF
Геннадій Миколайович Гулак, Володимир Леонідович Бурячок, Павло Миколайович Складанний 173-177
Завдання кольоропоказання в системі відеоспостереження PDF
Любовь Влaдимировнa Рябовa, Андрей Иванович Гизун, Оксана Петрівна Дуксенко 178-183
Ефективність досконало стійкої криптосистеми із збільшеною відстаню єдиності PDF
Євген Олександрович Самойлик 184-192


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory