Захист інформації

Журнал «Захист інформації» присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів та інформаційних технологій.

Аудиторія читачів журналу: студенти, аспіранти, докторанти, спеціалісти, дослідники та експерти у сфері захисту інформації.

Журнал виходить чотири рази на рік українською, англійською та російською мовами.


Обкладинка журналу "Захист інформації"

Стаття, яка подається до журналу, має відповідати вимогам та правилам, встановленим редакцією журналу.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20097-9897 ПР від 13 червня 2013 р.

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова від 10 листопада 2010 р. № 1-05/7
Журнал включений до переліку №14 наукових фахових видань (журналів) ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національний авіаційний університет

Рік заснування: 1999

Тираж журналу становить 300 примірників. Журнал розсилається у фонди бібліотек, перелік яких затверджений постановою президії ВАК України №16/5 від 22.05.1997р., а також передається у відділи закордонної та вітчизняної комплектацій Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського для централізованого обміну з державними бібліотеками та бібліотеками провідних наукових центрів зарубіжних країн (США, Канада, Росія, Англія, Німеччина, Франція, Узбекистан, Японія, Китай та ін.).

Цій онлайн-версії журналу присвоєно ISSN 2410-7840
Key title: Zahist ìnformacìï (Online)
Abbreviated key title: Zahist ìnformacìï (Online)
Variant title: Ukrainian information security research journal


Том 20, № 2 (2018)

Зміст

Рекомендації щодо розробки та реалізації моделі професійних компетентностей у сфері під-готовки фахівців для національної системи кібербезпеки PDF
Володимир Леонідович Бурячок, Володимир Михайлович Богуш 72-78
Експериментальне дослідження роботи програмного комплексу проведення атаки на лінгвістичну стегосистему PDF
Ярослав Володимирович Тарасенко 79-88
Оцінки ймовірності помилкового розшифрування повідомлень у шифросистемі NTRUEncrypt при фіксованому ключі PDF
Антон Миколайович Олексійчук, Александра Андріївна Матійко 89-94
GERT-мережевий синтез технології тестування на вразливість web-додатків PDF
Олександр Володимирович Коваленко 95-103
Оптимальні Уолша і Уолше-подібні базиси дискре-тного перетворення Фур'є PDF
Анатолій Якович Білецький 104-119
Моделювання процедури прийняття рішень щодо фінансування засобів кібербезпеки інформаційно-освітнього середовища університету PDF
Лазат Муктаровна Кидираліна, Бахитжан Сражатдіновіч Ахметов, Валерій Анатолійович Лахно 120-127


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory