Захист інформації

Журнал «Захист інформації» присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів та інформаційних технологій.

Аудиторія читачів журналу: студенти, аспіранти, докторанти, спеціалісти, дослідники та експерти у сфері захисту інформації.

Журнал виходить чотири рази на рік українською, англійською та російською мовами.


Обкладинка журналу "Захист інформації"

Стаття, яка подається до журналу, має відповідати вимогам та правилам, встановленим редакцією журналу.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20097-9897 ПР від 13 червня 2013 р.

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова від 10 листопада 2010 р. № 1-05/7
Журнал включений до переліку №14 наукових фахових видань (журналів) ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національний авіаційний університет

Рік заснування: 1999

Тираж журналу становить 300 примірників. Журнал розсилається у фонди бібліотек, перелік яких затверджений постановою президії ВАК України №16/5 від 22.05.1997р., а також передається у відділи закордонної та вітчизняної комплектацій Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського для централізованого обміну з державними бібліотеками та бібліотеками провідних наукових центрів зарубіжних країн (США, Канада, Росія, Англія, Німеччина, Франція, Узбекистан, Японія, Китай та ін.).

Цій онлайн-версії журналу присвоєно ISSN 2410-7840
Key title: Zahist ìnformacìï (Online)
Abbreviated key title: Zahist ìnformacìï (Online)
Variant title: Ukrainian information security research journal


Том 19, № 4 (2017)

Зміст

Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах PDF
Руслан Валентинович Грищук, Катерина Валеріївна Молодецька-Гринчук 254-262
Метод кодування значущих структурних характеристик трансформанти для підвищення цілісності аеро-фотознімків в системі повітряної розвідки PDF
Владимир Викторович Баранник, Александр Павлович Мусиенко, Денис Анатолиевич Тарасенко 263-270
Застосування швидкого перетворення Фур’є для розв’язання задачі LPN над скінченними фробеніусовими кільцями PDF
Антон Миколайович Олексійчук, Сергій Михайлович Ігнатенко 271-277
Дослідження властивостей гібридних крипто-кодових конструкцій PDF
Сергей Петрович Евсеев, Сергей Эдуардович Остапов, Иван Викторович Белодед 278-290
Стеганографічний метод захисту об’єктів авторського права та інтелектуальної власності PDF
Андрей Викторович Сагун, Леонид Николаевич Щербак, Владислав Владимирович Хайдуров, Валентина Ивановна Кунченко-Харченко, Станислав Олегович Костянец, Михаил Сергеевич Тетьора 291-297
Проблеми використання SSL/TLS PDF
Тетяна Василівна Бабенко, Сергій Васильович Толюпа, Вікторія Володимирівна Гречко 298-302
Критична інформаційна інфраструктура України: терміни, сектори і наслідки PDF
Олександр Григорович Корченко, Юрій Олександрович Дрейс, Ольга Олександрівна Романенко 303-309
Проблеми розмірності задач розпізнавання образів у системах біометричної аутентифікації PDF
Жулдыз Алимсеитова, Нургуль Сейлова, Сергей Александрович Гнатюк 310-316


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory