Том 30, № 2 (2019)

Зміст

Філософія

Феноменологія соціокультурних практик цифрової ноосфери PDF
І. В. Девтеров 5-9
Діджиталізація освітнього простору: тенденції і перспективи PDF
Л. Г. Дротянко, С. М. Ягодзінський 9-13
Мереологічна аксіома про об’єднання частин із цілим супроти апорії Зенона “міра” PDF
І. З. Дуцяк 13-17
Компаративне релігієзнавство: методологія і методи дослідження PDF
Л. Г. Конотоп 18-21
Методологічні ресурси нової епистемології науки PDF
В. Онопрієнко 22-31
Деякі міркування щодо проблем ідентичності та гуманітарної безпеки PDF
Віталій Вікторович Мудраков, Олександр Сергійович Поліщук 31-36
Парадокс взаємодії: «унікальне» як всеохоплююче (трансцендентальний підхід PDF
Юлія Володимирівна Харченко 36-40
Аксіологічний потенціал наукового знання в інформаційну епоху PDF
Л. В. Броннікова 41-45
Творчість та відповідальність як прояви свободи на рівні особистості та людства у східнохристиянській онтології PDF
В. Б. Лимар 45-51
Особливості дисфункціональності інститутів соціалізації молоді в умовах розвитку сучасного суспільства: соціально-філософський аналіз PDF
І. В. Литовченко, К. А. Королюк 52-55
Місце інформаційно-комунікаційних технологій в інтеракції в інформаційному суспільстві PDF
Т. В. Мерщій 56-61
Трансформації права і правосвідомості в транзитивних суспільствах глобалізованого світу PDF
С. С. Орденов 61-68
Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток демократії PDF
Т. А. Пода 68-73
Екзистенція буття і мислення особистості в умовах граничної самотності PDF
О. М. Сідоркіна 74-78
Ratio як світоглядний орієнтир: від містифікації до об’єктивності PDF
З. В. Стежко 78-82
Діалогічна метафізика Л. П. Карсавіна PDF
Т. Д. Суходуб 83-90
Концепція «абсолютного права» Г. Гегеля в умовах сучасного мінливого світу PDF
С. П. Харченко 91-94
Трансформації ідентичності в умовах інформаційно-технологічної революції (соціокультурний аспект) PDF
Н. А. Ченбай 95-100
Ідеї «нового просвітництва» як соціально-філософська альтернатива в осмисленні проблем глобальної безпеки PDF
Т. Г. Шоріна 100-106
Наддетермінація та гетероглосія в американському постситуаціонізмі PDF
І. В. Шелудченко 106-109

Культурологія

Культурологічний підхід до вивчення проблем інклюзивної освіти PDF
Н. І. Ашиток 110-113
Феномен напівкультури: лінгвокомунікативний аспект PDF
М. А. Абисова 113-117
Ключові тенденції розвитку свободи слова в умовах інформаційного суспільства PDF
О. П. Антіпова 117-122
Філософсько-антропологічні аспекти педагогіки фізичних зусиль і рухової активності PDF
І. І. Вржесневський 122-128
Сон та реальність: досвід філософських медитацій PDF
К. С. Гончаренко 129-132
Пост-фотографія як пост-філософія: «photographic evangels» PDF
М. С. Кириченко 133-137
Концепція сталого розвитку як передумова розвитку соціуму у глобалізованому світі PDF
Г. М. Клешня 138-143
Культурний код міста: проблема ідентифікації PDF
О. І. Кравченко 143-148
Дискурс «космічного стилю» в моді: презентація свободи особистості PDF
О. А. Матюхіна 149-153
Гібридизація людини та техніки як трансформація межі тілесності: в контексті біомедичної етики PDF
С. Д. Місержи 154-159
Екопоселення: світогляд як спроба вирішення глобальних екологічних проблем PDF
М. С. Назаренко 159-163
Проблеми цивілізаційного вибору України в контексті ідеалів української філософії PDF
І. П. Скиба 163-172
Інтернет-комунікації в інформаційному суспільстві: соціокультурний аспект PDF
О. П. Скиба 173-177
Вплив техногуманізму та датаїзму на сферу освіти в інформаційному суспільстві PDF
Н. М. Сухова 178-183


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)