Том 27, № 1 (2018)

Зміст

Філософія

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ ТА МЕДИЦИНИ СВТ. ЛУКИ (В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) PDF
І. В. Васильєва 5-9
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕРУ PDF
Л. Г. Дротянко 9-13
ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ АРГУМЕНТАЦІЙ «ФІЛОСОФІЇ МОВИ» PDF
Л. Г. Комаха 13-17
ЖИТТЯ ЯК ТРАГЕДІЯ У ТВОРЧОСТІ Л. ШЕСТОВА PDF
Л. Г. Конотоп 17-20
ТРАДИЦІЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І УСПІХИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОЇ НІМЕЧЧИНИ PDF
В. І. Онопрієнко, М. В. Онопрієнко 20-25
РЕЦЕПЦІЯ РОЛІ МАС-МЕДІА В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ ХХ СТ. PDF
Л. А. Ороховська 26-32
ВСЕЗАГАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯВИЩ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ЗАКОНОМІРНІСТЬ ІСНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПОЛІТИЧНОГО СВІТУ PDF
Y. V. Kharchenko 32-35
ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
С. М. Ягодзінський 35-39
КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУЛЬТУРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
M. А. Абисова 39-43
КОМУНІКАТИВНІ ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В НАУЦІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Л. Броннікова 43-46
ПРОДУКТИВНЕ МИСЛЕННЯ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ PDF
M. Гальченко 46-50
ІНТЕНЦІЇ ВІЗУАЛЬНОГО У ДИСКУРСАХ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Г. Ільїна 50-54
КОНЦЕПТ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ» (EUROPEAN VALUES STUDY) В МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: РЕФЛЕКСІЯ І ПРАКТИКА PDF
Л. П. Комісар, Н. В. Чехун 54-59
ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК АСПЕКТ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) PDF
У. Кошетар 60-63
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
І. Литовченко 63-66
ПРАВО І НЕПРАВО В ДЕТЕРМІНАНТІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
С. Орденов 67-76
ДІАЛОГ КУЛЬТУР ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА (НА ЗАСАДАХ ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ) PDF
T. Пода 76-79
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ДУХОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
О. М. Сідоркіна 79-82
СПЕЦИФІКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗНАННЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
І. П. Скиба 83-89
ШЛЯХИ ФІЛОСОФУВАННЯ: ПОГЛЯД З СРІБНОГО ВІКУ PDF
Т. Д. Суходуб 89-93
СПРАВЕДЛИВІСТЬ: АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ PDF
О. Б. Федоровська 93-97
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПРОТЕСТНОГО АКТИВІЗМУ: РЕМІНІСЦЕНЦІЇ «ВЕЛИКОЇ ВІДМОВИ» PDF
Т. Г. Шоріна 97-102
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ІДЕЇ ПЛАНЕТАРНОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Жень Цзя 102-105

Культурологія

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ PDF
Н. І. Ашиток 106-109
ДО ВИЗНАЧЕННЯ «ГРАЙЛИВОГО» БУТТЯ ЛЮДИНИ ІНФОРМАЦІОНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Я. М. Кунденко 109-113
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІХ ПРОЦЕСАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
О. П. Скиба 113-116
АНТРОПОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ: ОСВІТНІЙ ВИМІР PDF
Н. М. Сухова 117-121
КУЛЬТУРА В ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: РЕАЛІСTИЧНИЙ НАПРЯМ PDF
А. А. Фабрика 122-126
КАТЕГОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
S. P. Kharchenko 126-129
ТРАНСФОРМАЦІЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Н. А. Ченбай 129-132
ІСТОРИЧНІ ФОРМИ МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ PDF
О. І. Кравченко 132-135


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)