ТРАДИЦІЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І УСПІХИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОЇ НІМЕЧЧИНИ

Автор(и)

  • В. І. Онопрієнко Інститут науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
  • М. В. Онопрієнко старший науковий співробітник

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.27.13031

Ключові слова:

інженерна діяльність, інновації, інноваційна стратегія, інноваційний потенціал, глобалізація, діалог з державою, суспільством і бізнесом

Анотація

Інноваційна стратегія Німеччини, що має глибокі історичні традиції, ефективно вписана в державну політику і глобальну економіку, прагне надати інноваційним заходам гуманні і демократичні акценти.

Біографії авторів

В. І. Онопрієнко, Інститут науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

провідний науковий співробітник відділу методології і соціології науки

М. В. Онопрієнко, старший науковий співробітник

Інститут науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Посилання

Ефременко Д.В. Введение в оценку техники / Д.В. Ефременко. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2002. – 188 с.

Грунвальд А. Техника и общество. Западноевропейский опыт исследования социальных последствий научно-технического развития / Армин Грунвальд. – М.: Логос, 2011. – 160 с.

Онопрієнко М.В. Соціальна оцінка техніки / М.В. Онопріенко. – К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2011. – 67 с.

Онопрієнко М.В. Західний досвід дослідження соціальних ризиків науково-технологічного розвитку / М.В. Онопрієнко // Наукові & освітянські методології та практики. – Вип. 8-9. – К.: Інтерсервіс, 2016-2017. – С. 95-117.

Fortschritt durch Forschung und Innovation: Bericht zur Umsetzung der Hightech-Strategie. – Berlin, 2015. – 80 S.

Оноприенко В.И. Аспирантура. Терни и риски становления исследователя / В.И. Оноприенко. – Saarbrücken (Deutschland): Lambert Academic Publishing, 2016. – 119 с.

Межсекторальная мобильность научных кадров / Отв. ред. И.Г. Дежина; авт. кол.: И.Г. Дежина, И.В. Кириченко, К.С. Костюкова, И.С. Онищенко, Е.М. Черноуцан, Н.В. Шелюбская. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. – 127 с. (Серия «Библиотека Ин-та мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова»)

Оноприенко М.В. Мегатехнологии общества знаний. Социальное пространство, риски для человека и общества / М.В. Оноприенко. – Saarbrücken (Deutschland): Lambert Academic Publishing, 2015. – 150 с.

Онопрієнко В.І. Соціокультурний зміст новітніх мегатехнологій / В.І. Онопрієнко, Л.В. Рижко, С.М. Ягодзинський, Т.В. Бессалова, М.В. Онопрієнко, О.В. Живага, Н.О. Блажевич, Л.І. Єременко; за ред. В.І. Онопрієнка. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 352 с.

Опубліковано

2018-06-01

Номер

Розділ

Філософія