Том 24, № 2 (2016)

Зміст

Філософія

Релігійний фактор соціальної динаміки: семантичний аспект PDF
М. Abysova 6-10
«Неінше» Миколи Кузанського та його теоретичний потенціал для історії філософії PDF
А. В. Александрова 10-14
Функціональні трансформації постнекласичної науки в інформаційному суспільстві PDF
Л. Г. Дротянко 14-18
Інтерпретація творчості Л. Шестова як філософсько-релігієзнавча проблема PDF
Л. Г. Конотоп 18-22
Від міждисциплінарності до трансдисциплінарності: нові тренди філософії науки PDF
В. И. Оноприенко 22-25
Особливості взаємодії мас-медіа і держави в інформаційному суспільстві PDF
Л. І. Ороховська 25-29
Феномен взаємодії як відображення соціальних процесів: онтологічних підхід PDF
Ю. В. Харченко 29-32
Методологічні основи дослідження науки як дискурсу PDF
С. М. Ягодзінський 32-35
Лінгвофілософські засади сучасного релігійного дискурсу PDF
О. П. Антіпова 36-39
Проблеми розвитку науки і освіти в інформаційному суспільстві PDF
Л. В. Броннікова 40-42
Соціальна утопія як сценарій майбутнього у епоху Модерну PDF
Г. М. Клешня 43-47
Політична участь: прогнозування і новітні риси в Україні XXI століття PDF
E. О. Клюєнко 48-53
Інституційні перетворення як фактор функціонування суспільства PDF
І. В. Литовченко 53-57
Зміна системи міжнародних відносин під впливом інформатизації PDF
Т. А. Пода 57-60
Духовність і суспільна криза: соціально-філософський аспект вивчення PDF
O. М. Сідоркіна 60-63
«Екзистуюча людина» як підґрунтя нового гуманізму у філософії М. Хайдеггера PDF
I. П. Скиба 63-68
Проблеми реформування й модернізації системи вищої освіти в Україні (соціально-філософський аналіз) PDF
Н. А. Ченбай 68-71
Амбівалентність і буття: філософсько-релігієзнавчий аналіз PDF
I. В. Шавріна 71-74
Глобальні ризики суспільства та проблема захисту прав людини (на прикладі міжнародного тероризму) PDF
Т. Г. Шоріна 75-78
Концептуалізація суспільного договору крізь призму «риторики» прав і свободи як цінності Європи PDF
А. В. Городницький 79-82
Інформатизація суспільства як чинник культурних трансформацій міста PDF
О. І. Кравченко 83-85
Філософська експлікація поняття постмодерної правосвідомості суспільства PDF
С. С. Орденов 86-90

Культурологія

Мистецтво та буття у феноменологічній естетиці Моріса Мерло-Понті PDF
О. А. Вячеславова 91-96
Філософсько-праксеологічний вимір музичної освіти в Україні: постановка проблеми PDF
З. Я. Гнатів 96-99
Антропологічна криза та освіта PDF
L. Kadnikova 99-103
Громадянський гуманізм як джерело державницької ідеології українського козацтва PDF
О. А. Матюхіна 103-107
Садово-паркове мистецтво в естетосфері інформаційного суспільства PDF
Л. І. Мокляк 107-111
Екстерналістські версії оцінки техніки PDF
М. В. Онопрієнко 111-116
Особливості соціокультурного виміру віртуальної реальності PDF
О. П. Скиба 116-119
Проблема свободи особистості в контексті сучасного християнства та ісламу PDF
Н. М. Сухова 119-124
Вплив новітніх культурних феноменів на трансформацію психокультури особистості PDF
Я. І. Ардашова 124-127
Ціннісно-смислові особливості міфологічних жіночих образів PDF
Д. Д. Чувашова 128-131
Чинники стресогенезу правової ментальності українського етносу в державотворчому дискурсі PDF
О. О. Штепа 132-136


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)