Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.

Мова видання: українська, російська, англійська.


Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць

Рік заснування: 2004

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9157 від 15.09.2004

Фахова реєстрація у ДАК України:

Постановою Президії ВАК України від 19.01.2006  № 2–05/1

Постановою Президії ВАК України від 18.11.2009  № 1–05/5

Наказом МОН України від 06.03.2015  № 261

Спеціальність ДАК: Філософські науки

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національний авіаційний університет

Періодичність: Виходить двічі на рік

Головний редактор: Дротянко Любов Григорівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (Національний авіаційний університет).

Заступник головного редактора: Онопрієнко Валентин Іванович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.

Члени редколегії:

А. Гжеліньский, доктор філософських наук, професор
(Університет ім. М. Коперника, Польща);

В.В. Лях, доктор філософських наук, професор (Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України);

І.І. Мочалов, доктор філософських наук, професор (Інститут історії природознавства і техніки РАН, Росія);

В. Ольшевский, доктор етнологічних наук, професор (Університет ім. М. Коперника, Польща);

Л.А. Ороховська, доктор філософських наук, доцент (Національний авіаційний університет);

А.М. Фоменко, кандидат філософських наук, доцент (Національний авіаційний університет);

С.М. Ягодзінський, доктор філософських наук, доцент (Національний авіаційний університет).


Адреса редакціїКонтактна інформація: м. Київ, пр. Космонавта  Комарова, 1, корп. 8, к. 1005; тел.: 406-74-01;

e-mail: filosof@nau.edu.uak_fls@nau.edu.ua.

Розділи збірника: Філософія, Культурологія

Статті приймаються в кім. 8.1005


Том 21, № 1 (2015)

Зміст

Філософія

ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
В. П. Бех, Ю. В. Бех 5-10
ТЕХНОЛОГІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК РЕСУРСНА МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ПОСТМОДЕРНУ PDF
Е. М. Герасимова 10-15
ЕТИКА АЛЬБЕРТА ШВЕЙЦЕРА: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ PDF
H. Gaertner, B. Stelcer, E. Wissel 15-19
ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ В КУЛЬТУРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕРИ PDF
Л. Г. Дротянко 19-22
І. КАНТ І М. БАХТІН: ПРОБЛЕМА МОДИФІКАЦІЇ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ PDF
Л. Г. Конотоп 22-26
РИЗИКИ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ І МЕГАТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. И. Оноприенко 27-30
ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАННЯ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ PDF
С. В. Синяков, Е. Ф. Сластенко 31-36
МЕТОДОЛОГІЯ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ І ПОЗАНАУКОВИХ ЗНАНЬ PDF
І. В. Чорноморденко 37-41
СИНТЕЗ ЛІБЕРАЛЬНИХ ТА КОМУНІТАРИСТСЬКИХ ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ В ЕТИЦІ ДИСКУРСУ Ю. ГАБЕРМАСА PDF
М. А. Абисова 42-46
ОБРИСИ СИСТЕМНОГО РОЗУМІННЯ ПСИХІКИ PDF
Н. В. Іщук 46-50
КОНТЕКСТУАЛЬНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ В МЕРЕЖІ PDF
С. М. Іщук 50-54
ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
І. В. Литовченко 54-58
РЕКЛАМА В КОНТЕКСТІ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СОЦІУМУ PDF
Л. А. Ороховська 58-63
ДИСКУРС ВЛАДИ ТА ВЛАДНІ ВІДНОСИНИ У ПОСТСУЧАСНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Т. А. Пода 64-67
ФЕНОМЕН ПЛАНЕТАРНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ PDF
А. Г. Рябека 68-70
ОСОБЛИВОСТІ КРИЗОВИХ ВЗАЄМОДІЙ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ PDF
О. М. Сідоркіна 71-74
НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. П. Скиба 74-77
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТЕРОРИЗМУ PDF
А. М. Фоменко 78-81
СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ) PDF
Н. А. Ченбай 82-84
ЗВОРОТНІЙ БІК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ: ФЕНОМЕН ПРЕКАРІАТУ PDF
Т. Г. Шоріна 84-88
ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНА ПРАКТИКА PDF
С. М. Ягодзінський 88-93
ФІЛОСОФСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ МОДЕРНУ PDF
Г. М. Клешня 93-97
ПОВСЯКДЕННІСТЬ У МАСОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
О. В. Кононенко 98-101
ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОСТІ В СВІТЛІ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ PDF
М. В. Лукашенко 101-105
РЕЦЕПЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕОРІЯХ НОВОГО ЧАСУ PDF
С. С. Орденов 105-111
ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗНАННЯ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) PDF
І. П. Скиба 112-115

Культурологія

ОСВІТА ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА СУСПІЛЬНИЙ ЗАПИТ PDF
О. В. Тополь 116-119
АСПЕКТИ РЕЛІГІЙНО-АКСІОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ІСЛАМІСТСЬКОЇ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ PDF
У. П. Кошетар 119-123
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНТРКУЛЬТУРНИХ ГРУП В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕРУ PDF
Т. В. Мерщій 123-126
ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ РЕФОРМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ PDF
Н. М. Сухова 127-130
ФОРМИ ВИЯВУ МОРАЛЬНОГО СОРОМУ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ PDF
М. Я. Турчин 131-135
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ PDF
Л. В. Кадникова 135-140
ДИЗАЙН У СИСТЕМІВИДІВ МИСТЕЦТВА КУЛЬТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Л. І. Мокляк 141-144
ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ ДОБИ КОЗАЦТВА ЯК ЧИННИК ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ PDF
О. О. Штепа 144-148


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)