Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.

Мова видання: українська, російська, англійська.


Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць

Рік заснування: 2004

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9157 від 15.09.2004

Фахова реєстрація у ДАК України:

Постановою Президії ВАК України від 19.01.2006  № 2–05/1

Постановою Президії ВАК України від 18.11.2009  № 1–05/5

Наказом МОН України від 06.03.2015  № 261

Спеціальність ДАК: Філософські науки

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національний авіаційний університет

Періодичність: Виходить двічі на рік

Головний редактор: Дротянко Любов Григорівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (Національний авіаційний університет).

Заступник головного редактора: Онопрієнко Валентин Іванович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.

Члени редколегії:

А. Гжеліньский, доктор філософських наук, професор
(Університет ім. М. Коперника, Польща);

В.В. Лях, доктор філософських наук, професор (Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України);

І.І. Мочалов, доктор філософських наук, професор (Інститут історії природознавства і техніки РАН, Росія);

В. Ольшевский, доктор етнологічних наук, професор (Університет ім. М. Коперника, Польща);

Л.А. Ороховська, доктор філософських наук, доцент (Національний авіаційний університет);

А.М. Фоменко, кандидат філософських наук, доцент (Національний авіаційний університет);

С.М. Ягодзінський, доктор філософських наук, доцент (Національний авіаційний університет).


Адреса редакціїКонтактна інформація: м. Київ, пр. Космонавта  Комарова, 1, корп. 8, к. 1005; тел.: 406-74-01;

e-mail: filosof@nau.edu.uak_fls@nau.edu.ua.

Розділи збірника: Філософія, Культурологія

Статті приймаються в кім. 8.1005


Том 28, № 2 (2018)

Зміст

Філософія

НАУКОВИЙ КОСМІЗМ І ПОСТНЕКЛАСИЧНА НАУКА: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ PDF
Л. Г. Дротянко 5-11
ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОНЦЕПТІВ «СТАНОВЛЕННЯ» І «ЦІЛІСНІСТЬ» ЛЮДИНИ PDF
Л. Г. Конотоп 12-15
РІШЕЛЬЄВСЬКІ ПЕРЕХРЕСТЯ ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ PDF
Н. Г. Мозгова 16-21
МЕТОДОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ҐРУНТОЗНАВСТВА PDF
В. І. Онопрієнко 22-26
ОСМИСЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ СВІТУ В ПАРАДИГМІ КОСМІЗМУ PDF
Л. А. Ороховська 26-32
НЕЗАЛЕЖНІ ОБ’ЄКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД PDF
Yu. V. Kharchenko 33-36
ВІРТУАЛЬНІСТЬ І РИЗОМНІСТЬ: БУТТЯ НА ПЕРЕХРЕСТІ PDF
С. М. Ягодзінський 37-40
ГУМАНІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ «ФІЛОСОФІЇ СПІЛЬНОЇ СПРАВИ» М. ФЕДОРОВА PDF
М. А. Абисова 40-46
ЄДНІСТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО ЗНАННЯ У ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЯХ PDF
Л. В. Броннікова 46-50
EVOLUTION OF DEVELOPMENT AND PECULIARITIES OF THE METHODOLOGY OF INSTITUTIONAL APPROACH TO STUDY OF SOCIAL LIFE PDF
І. В. Литовченко 50-53
АРХАЇЗАЦІЯ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СОЦІУМУ В ІНФОРМАЦІЙНУ ДОБУ PDF
С. С. Орденов 54-64
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НАУКИ І СВОБОДИ PDF
І. П. Скиба 65-73
НЕСПРАВЕДЛИВА ДІЯ ТА ЇЇ ЛЕГІТИМАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ PDF
S. P. Kharchenko 73-77
АНТРОПНИЙ ПРИНЦИП І ФІЛОСОФІЯ КОСМІЗМУ: ОНТОЛОГІЧНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Т. Г. Шоріна 77-84

Культурологія

РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЇ ПЛАНЕТАРНОЇ ЄДНОСТІ ЛЮДЕЙ У ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ PDF
Н. І. Ашиток 85-88
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ PDF
О. П. Антіпова 89-93
АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ СТРАХУ В РЕЛІГІЙНІЙ ЕКЗИСТЕНЦІЇ PDF
У. П. Кошетар 94-99
КОСМІЧНИЙ СТИЛЬ В МОДІ 60-х РОКІВ ХХ СТ. (КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
О. А. Матюхіна 99-104
ОБРАЗ КІБЕРПАНКУ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
В. В. Окорокова 104-107
СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Т. А. Пода 107-112
ОПТИМІСТИЧНИЙ ВИМІР ІДЕЇ ПОЛЬОТУ PDF
О. М. Сідоркіна 112-117
ФІЛОСОФІЯ КОСМІЗМУ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
О. П. Скиба 117-121
ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ ТА ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Н. М. Сухова 121-126
МЕДІАТИЗАЦІЯ КАТОЛИЦИЗМУ В АСПЕКТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕРКОВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДДІЛІВ PDF
С. В. Филипчук 126-129
ПРОЕКТИВІСТСЬКИЙ ВИМІР КОСМІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Н. А. Ченбай 129-133


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)