Том 3, № 36 (2015)

Зміст

Соціалізація студентської молоді: небайдужий погляд на проблему PDF
Вікторія Богданівна Череватюк, Дар'я Юріївна Бондаренко 163-167

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Окремі питання відповідальності за злочини проти безпеки руху чи експлуатації транспорту PDF
Олександр Федорович Бантишев, Богдан Васильович Романюк 5-9
До питання про відсутність підстав відповідальності України за загибель авіарейсу МН 17 PDF
Леонід Михайлович Бєлкін 10-16
Правові засади забезпечення екологічної безпеки аеропортів в Україні PDF
Тетяна Констянтинівна Оверковська, Світлана Іванівна Хом'яченко, Євген Кузьмович Єряшов 17-21
Актуальні проблеми правового статусу космічного об'єкта PDF
Вікторія Анатоліївна Рибачок 22-26
Вимоги до працівників авіаційного транспорту при укладенні трудового договору PDF
Світлана Володимирівна Синенко 27-32

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Правові засади реалізації прав та законних інтересів малолітніх в Україні та шляхи їх удосконалення PDF
Юлія Миколаївна Денисенко 33-36
Елементи характеристики принципу свободи фізичної особи PDF
Людмила Миколаївна Загоруй 37-41
Юридична природа суб'єктивного права на інформацію PDF
Кирило Ростиславович Калюжний 42-46
Інформаційна функція права та її вплив на правову культуру суспільства PDF
Олена Миколаївна Макеєва 47-51
Вплив правової доктрини на правотворчий процес в Україні PDF
Анатолій Євгенійович Шевченко, Марія Володимирівна Кармаліта 52-57

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Концептуальні основи адміністративно-деліктного провадження в сфері охорони культурної спадщини PDF
Ірина Вікторівна Пивовар 58-63
Фінансовий контроль на стадії санкціонування в процесі фінансування державних цільових програм: зміст та характеристика основних елементів PDF
Юрій Ігорович Пивовар, Вікторія Вікторівна Пашинська 64-69
Адміністративно-примусові повноваження Державної казначейської служби: поняття та види PDF
Олена Іванівна Прекрасна 70-76
Фінансово-правові аспекти процесу децентралізації державного управління в Україні в сучасних умовах PDF
Ірина Петрівна Устинова 77-83
Міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання страхування у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності PDF
Людмила Олександрівна Шапенко 84-89

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

До питання про критерії розмежування трудового договору та договору про надання послуг PDF
Світлана Василівна Вишновецька 90-94
Право і форми власності на пам’ятки культурної спадщини України та історико-культурні цінності Республіки Білорусь PDF
Игорь Эдуардович Мартыненко 95-101
Сурогатне материнство в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект PDF
Ольга Вікторівна Оніщенко, Поліна Юріївна Козіна 102-108
Юридичні факти і динаміка трудових правовідносин PDF
Яна Володимирівна Сімутіна 109-113
Державний імунітет і суверенітет держави при вступі в міждержавні цивільні відносини PDF
Вікторія Михайлівна Тімашова 114-118

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Правова безпека підприємства в Україні (господарсько-правовий аспект) PDF
Дмитро Олександрович Беззубов 119-124
Фінансово-правова характеристика методів управління в процесі роботи з проблемними кредитами в господарській діяльності PDF
Олександр Павлович Білько 125-128
Процедури примирення при вирішенні господарських спорів PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин 129-133
Складові життєвого циклу корпорації PDF
Роман Богданович Шишка 134-138

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень PDF
Людмила Миколаївна Демидова 139-143
Актуальні питання запровадження кримінальних проступків до законодавства України PDF
Оксана Олександрівна Книженко 144-147
Ненадання інформації про стан злочинності та про осіб, які вчинили злочин, як кримінально-правова проблема PDF
Damjan Korosec 148-152
Нова криміналістично-процесуальна послідовність роботи із суб'єктивними та об'єктивними джерелами антикримінальних відомостей PDF
Юлія Олександрівна Ланцедова 153-157
Щодо відповідності поняттю корупційного правопорушення злочинів, передбачених статтею 45 Кримінального кодексу України PDF
Наталія Миколаївна Ярмиш 158-162

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія на навчально-практичний посібник-коментар "Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту" PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Софія Яківна Лихова 168-169


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949