№ 1 (2015)

Зміст

ЕКОНОМІКА

ГЛОБАЛЬНА НЕОКОНВЕРГЕНЦІЯ ТРАНЗИТИВНИХ, ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ І АВАНГАРДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
О. Г. БЕЛОРУС 3-8
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО 2020 РОКУ PDF
С. О. БІЛА, Д. А. СИРОХМАН 9-15
ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АДЕКВАТНОГО РЕЖИМУ ВАЛЮТНОГО КУРСУ І ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ PDF
Т. І. БІЛЕНКО 16-24
ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
В. Г. БУРЛАКА 25-31
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄС У ХХІ СТОЛІТТІ PDF
І. І. ВІТЕР 32-42
ГЕОЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК НАСЛІДОК СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ PDF
Н. М. ГРУЩИНСЬКА 43-49
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ДРАЙВЕРИ СУЧАСНОЇ ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ PDF
Р. О. ДУБАС 50-52
ВПЛИВ НАТО НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ PDF
В. В. ЗАСАНСЬКИЙ, В. І. ШАРГУТ, Р. М. БРИЦЬКИЙ 53-55
ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ В ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ PDF
І. С. КАЛЕНЮК, А. Л. ГОРБЕНКО 56-62
САМОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ PDF
Т. В. КОЗЛОВА Т.В, Л. Р. НАГОРНА 63-66
МЕХАНІЗМИ ПОСИЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
О. В. КОФАНОВА, О. Є. КОФАНОВ 67-73
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ З ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ PDF
І. В. КРАВЦОВА 74-78
МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
К. О. КУЗНЄЦОВА 79-84
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
О. В. КУРИЛІНА 85-88
НЕГАТИВНІ ВПЛИВИ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД КРИЗИ 2013–2015 рр. PDF
І. М. МАРЗЄЄВА 89-96
СТВОРЕННЯ БЮРО КАР’ЄР В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Т. Г. ОСТАПЕНКО 97-102
ВПЛИВ ПОЛОЖЕНЬ БАЗЕЛЬ 1,2 НА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ PDF
О. О. ПАВЛЮК 103-107
ОЦІНКА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ PDF
Л. М. ПОБОЧЕНКО, В. В. АРТЕМОНЕНКО 108-112
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ CВІТОВОГО РИНКУ ПОCЛУГ PDF
Л. М. ПОБОЧЕНКО, І. К. ФЕДОРОВА 113-118
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ПОДІЛ СВІТУ МІЖ НАЙБІЛЬШИМИ ТНК PDF
М. Е. ПРОХОРОВА, О. О. БОГДАНЕНКО 119-129
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
М. А. РИЧКА, М. В. ВАСИЛИНЮК 130-137
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО АСПЕКТУ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩА PDF
Є. В. СОТЧЕНКО 138-147
ЄВРОРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄС PDF
С. І. ТКАЛЕНКО 148-152

СОЦІОЛОГІЯ

«ГІБРИДНА ВІЙНА»: СПРОБА АНАЛІЗУ PDF
В. А. МАНДРАГЕЛЯ 153-155


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована