ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

О. В. КУРИЛІНА

Анотація


Стаття присвячена питанням створення дієвої системи забезпечення економічної безпеки у глобальному просторі як нагальної потреби забезпечення захисту економік держав в умовах боротьби з економічним сепаратизмом, тероризмом. У статті проаналізовано різні концептуальні точки зору відносно понять економічна злочинність, відмивання грошей. Розглянуто різноманітні підходи до визначення економічної безпеки держав. Запропоновано найдоцільнішу модель забезпечення економічної безпеки для України. Обгрунтовано співпрацю з НАТО.


Ключові слова


тіньова економіка; глобалізація; відмивання грошей; НАТО

Посилання


Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі наук про економіку / О. С. Власюк // Нац. ін.-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48 с.

Про основи національної безпеки України : Закон України // Відомості Верховної Ради України вiд 19.06.2003 р. № 964-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua. – (Законодавча база).

Михалкин Н. В. Безопасность Российской Федерации. Вопросы теории и практики / Н. В. Михалкин. – М., 1993. – С. 13.

Короткий Ю. Ф. К вопросу о понятии безопасность / Ю. Ф. Короткий // Социально-политические аспекты обеспечения государственной безопасности в современных условиях : сб. статей. – М. : Граница, 1994. – С. 51.

Молчановский В. Ф. Безопасность – атрибут социальной системы / В. Ф. Молчановский // Социально-политические аспекты обеспечения государственной безопасности в современных условиях : сб. статей. – М. : Граница, 1994. – 368 с.

Економічна безпека підприємства : сутність та механізм забезпечення : монографія / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 280 с.

Минаев Г. А. Безопасность-менеджемент организации / Г. А. Минаев // Best of Security. – № 4 (26). – 2008. – С. 23–31.

Минаев Г. А. Безопасность организации : учебник / Г. А. Минаев. – К. : КНТ, 2009. – 440 с.

Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду : Український контекст. – К.: Техніка. 1999. – С. 284.

Ільєнко О.В. Стратегії міжнародної економічної безпеки в умовах глобалізації (маркетинговий аспект). – К.: Національний авіаційний університет, 2013. – 358 с.

Сучасний стан відносин Україна – НАТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki. com/15800119/politologiya/suchasniy_stan_vidnosin_ukrayina_nato.

Засанський В.В. Детінізація економіки в перехідних суспільствах: управлінський аспект: Монографія. – Львів: Політекс, 1998. – 309 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована