СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО 2020 РОКУ

С. О. БІЛА, Д. А. СИРОХМАН

Анотація


В статті досліджується вплив глобальних екологічних проблем та екологічних ризиків на формування концепції «сталого економічного розвитку», аналізується стан та перспективи реалізації моделі сталого економічного розвитку відповідно до Кіотського протоколу, розглядаються стратегічні пріоритети сталого економічного розвитку країн Європейського Союзу (ЄС) до 2020 року, а також аналізуються перспективи екологізації виробництва та енергетики в країнах ЄС.

Ключові слова


сталий розвиток; стратегічні пріоритети; стратегія «Європа – 2020»; екологізація виробництва

Посилання


Будкін В. Методологічні аспекти функціонування «Єдиного економічного простору» / В. С. Будкін // Світовий досвід удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в контексті концепції сталого розвитку / Відділ зовнішньоекономічних досліджень ІСЕМВ НАН України. Наукова конференція, 18 жовтня 2012 року. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2012. – С. 3–5.

Вишневский Ю. Мировой ВВП избавляется от топливной зависимости / Юрий Вишневский. // Власть денег. – 2014. – № 40. – С. 40–41.

Данилишин Б. Екологічна складова політики сталого розвитку / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2008. – 256с.

Дюканов В. Механізми Кіотського протоколу: досвід та перспективи для України / В. Г. Дюканов, О. В. Дюканова. – Київ: «Фенікс», 2006. – 160 с.

Кафтан А. Когда Европа похоронит «Газпром» / Алексей Кафтан. // Власть денег. – 2014. – № 40. –

С. 30–31.

Лосев А. Кто положит конец газовой кабале ЕС / Антон Лосев. // Власть денег. – 2014. – № 40. –

С. 38–39.

Михайленко М. Энергетика переходит на принцип «сделай сам» / Максим Михайленко. // Власть денег. – 2014. – № 40. – С. 32–34.

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф.

Д. Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001. – 538 с.

Філіпенко А. С. Глобальні форми економічного розвитку: історія та сучасність / Антон Сергійович Філіпенко. – Київ: Знання, 2007. – 607 с.

Daniel Gros The Europe 2020 Strategy: Can it maintain the EU’s competitiveness in the world? / D. Gros, F. Roth. – Centre for European Ploicy Studies, CEPS Paperbacks, 2012. – 111 p.

Donella H. Meadows Limits to Growth: The 30-Year Update / J. Randers, Dennis L. Meadows. – Chelsea Green Publishing, 2004. – 368 p.

Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development / World Commission on Environment and Development. − Oxford, New York: Oxford University Press, 1987. − 400 р.

Арабей Елизавета. Новая европейская стратегия «Европа 2020» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eulaw.ru/content/307.

Європейська комісія о перспективах розвитку: Європа 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/europe2020/tools/ monitoring/annual_growth_survey_2011/index_en.htm.

Марченко В. Какие отрасли экономики больше всего вредят природе [Електронний ресурс] / В. Марченко, С. Иванов // Инвест газета. – 2014. – Режим доступу: http://www.investgazeta.net/infographics/kakie-otrasli-ekonomiki-bolshe-vsego-vredjat-prirode-165201/http://www.investgazeta.net/infographics/kakie-otrasli-ekonomiki-bolshe-vsego-vredjat-prirode-165201/.

Порошенко оприлюднив тези «Стратегії 2020» [Електронний ресурс] // Уніан. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.unian.ua/politics/989833-poroshenko-oprilyudniv-tezi-strategiji-2020.html.

Результати 18-ої Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та аналіз наслідків для України [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://climategroup.org.ua/wp-content/uploads/2012/11/NECU.ResultsCOP18.ukr_.pdf.

BP Energy Outlook 2035 January 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bp.com/ content/dam/bp/pdf/Energy-economics/Energy-Outlook/Energy_Outlook_2035_booklet.pdf.

Europe 2020 targets [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/atoz_en.htm.

The 5 targets for the EU in 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec. europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована