ГЕОЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК НАСЛІДОК СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ

Н. М. ГРУЩИНСЬКА

Анотація


В статті  зроблена спроба обгрунтувати особливості геоекономічної конкуренції як сімбіозу геоекономічної стратегії і міжнародної конкуренції. Обгрунтувати місце та вплив геоекономічної конкуренції в геопросторі з урахуванням сучасних глобалізаційних технологічних трансформацій та еволюції міжнародної спеціалізації України.


Ключові слова


геоекономіка; конкуренція; економічний потенціал; технологічні трансформації; світовий порядок

Посилання


Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с англ. – Москва: Весь Мир, 2004.

Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – М.: Международные отношения, 1999 – 256 с.

Бжезинский Зб. Новый Мировой Порядок в опасности из-за «сопротивления широких масс населения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dialogs.org.ua.

Білорус О. Проблеми політичної економії глобалізму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua.

Богатуров А. Глобальные аспекты «цивилизационного» влияния США в XXI в. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://i-r-p.ru/page/stream.

Бондаренко К. Пророцтво Маргарет Тетчер, або новий світовий порядок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://world.lb.ua/news.

Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века / Пер. с англ. под ред. Б. Л. Иноземцева; Центр исследований постиндустриального общества. – М.: Логос, 2003. – 368 с.

Винниченко В. Відродження нації. Частина 1. – Київ – Відень. – 1920. – 345 с.

Гаврилишин Б. До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє. – 4-те українське видання, без змін. – Київ – Українське видавництво: Пульсари. – 2013. – 248 с.

Гальчинський А.С. Кризи і цикли світового розвитку – АДЕФ. – Україна. – 2009. – 387 с.

Гальчинський А.С. Політична нооекономіка: монографія. – К.: «Либідь». – 2013. – 472 с.

Гантінгтон С. «Новий світовий порядок у ХХІ столітті: тенденції та європейський вимір» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://xyz.org.ua/russian.

Дергачова К. Концепція сталого розвитку у науково-практичному вимірі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua.

Дж. Н. Розенау. Управление без правительства: порядок и изменения в мировой политике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.google.com.ua.

Идентичности и ценности в эпоху глобализации. / Под редакциией Пахомова Ю.М., Павленко Ю.В. – К.: Наукова думка. – 2013. – 602 с.

Каґан Р. Про рай і владу. Америка і Европа у новому світовому порядку. – Переклад з англійської Яна Чайковського і Галини Безух. – Львів, 2004. – 65 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер; [пер. с англ. В. В. Львова]. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.

Коппель О. А. Цивілізаційна парадигма формування нового світового порядку в умовах глобалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://helen-koppel.narod.ru.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні в ХХ ст. – Київ: Основи, 1997. – 423 с.

Лукас Е. Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і Росії і Заходу. – К.: Темпора, 2009. – 488 с.

Новий світовий порядок у XXI столітті: глобальні тенденції та їх значення [Электронный ресурс]. – Сайт Цетру Розумкова: http://razumkov.org.ua.

Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Видання третє, стереотипне. 2005. – 352 с. –http://www.lib.ua-ru.

Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1994. – С. 10–27.

Тенторі Д. Горизонти нового світового порядку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.epravda.com.ua.

Уткин А. Новый мировой порядок / А. И. Уткин. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. – 640 с.

Ф. Фукуяма. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке (2006) (англ. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century.) Cornell University Press, 2004.

Четверікова О. Про новий світовий порядок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://firtka.if.ua.

Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок: О тенденциях и перспективах международных отношений. – М.: Политиздат, 1981. – 447 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована