Стратегія розвитку України

У науковому журналі досліджуються актуальні проблеми соціально-економічної політики, розвитку відкритих економік, міжнародних економічних відносин, можливості використання зарубіжного досвіду при проведенні економічного регулювання в Україні. Аналізуються галузеві, регіональні та комерційні аспекти зовнішньоекономічної діяльності, особливості участі України в інтеграційних процесах.

Мова видання: українська, російська, англійська


Стратегія розвитку України

Головний редактор – Кулик Микола Сергійович.

Заступник головного редактора – Татаренко Наталія Олексіївна.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Ареф’єва О.В., д-р екон. наук, проф.; Антипенко В.Ф., д-р юрид. наук., проф.; Біла С.О., д-р наук з держ. управління, проф.; Бородін І.Л., д-р юрид. наук, проф.; Будкін В.С., д-р екон. наук, проф.; Вергун В.А., д-р екон. наук, проф.; Гальчинський А.С., д-р екон. наук, проф.; Дем’яненко М.Я., д-р екон. наук, проф.; Діхтієвський П.В., д-р юрид. наук., проф.; Дротянко Л.Г., д-р філос. наук, проф.; Дьомін О.О., канд. екон. наук, проф.; Жалоба І.В., д-р істор. наук., проф.; Злобіна О.Г., д-р соц. наук, проф.; Жаворонкова Г.В., д-р екон. наук, проф.; Жук М.В., д-р екон. наук, проф.; Загорулько В.М., д-р екон. наук, проф.; Калюжний Р.А., д-р юрид. наук, проф.; Кінах А.К., д-р екон. наук, проф.; Козаченко С.В., д-р екон. наук, проф.; Шуст Н.Б., д-р соціолог. наук., проф.; Колодій А.М., д-р юрид. наук., проф.; Колпаков В.К., д-р юрид. наук., проф.; Костицький В.В., д-р юрид. наук,  проф.; Копиленко О.Л., д-р юрид. наук, проф.; Кулик М.С., д-р техн. наук, проф.; Лисецький А.С., д-р екон. наук, проф.; Лихова С.Я., д-р юрид. наук, доц.; Ложачевська О.М., д-р екон. наук, проф.; Лук’яненко Д.Г., д-р екон. наук, проф.; Малицький Б.А., д-р екон. наук, проф.; Назаров В.В., д-р юрид. наук, доц.; Нельга О.В., д-р соц. наук, проф.; Пахомов Ю.М., д-р екон. наук, проф., академік НАН України; Плотніков О.В., д-р екон. наук, проф.; Поручник А.М., д-р екон. наук, проф.; Рибалкін В.О., д-р екон. наук, проф.; Румянцев А.П., д-р екон. наук, проф.; Сопілко І.М., канд. юрид. наук, доц.; Степанов О.П.,  д-р екон. наук, проф.; Татаренко Н.О., канд. екон. наук, проф. (заступник головного редактора); Філіпенко А.С., д-р екон. наук, проф.; Харченко В.П., д-р техн. наук, проф.; Чужиков В.І., д-р екон. наук, проф.; Юхновський І.Р., д-р екон. наук, проф.

 

Фахове видання (Постанова президії ВАК України) від 22 квітня 2011 р. №1-05/4.

Державна реєстрація видання КВ № 7483 від 25.06.2003 р.ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована