ГЛОБАЛЬНА НЕОКОНВЕРГЕНЦІЯ ТРАНЗИТИВНИХ, ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ І АВАНГАРДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

О. Г. БЕЛОРУС

Анотація


Стаття присвячена висвітленню процесів і закономірностей нового постіндустріального етапу інтернаціоналізації, глобалізації і глобальної інтеграції соціально-економічного розвитку світу. Автором здійснена спроба розкрити сутність та об'єктивну закономірність розвитку процесів неоконвергенціі транзитивних, трансформаційних і авангардних соціально-економічних систем, як найважливішої передумови їхнього успішного співрозвитку в умовах наростаючих масштабів і глибини глобальної інтеграції, формування єдиної глобальної формаційно-економічної системи – світ-системи глобалізму.


Ключові слова


неоконвергенція; соціально-економічна система; глобальна інтеграція; глобальна конкуренція; світ-система глобалізму

Посилання


Ukraine: Letter of intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding. February 27, 2015. – Режим доступу: http://www.imf.org/.

Меморандум МВФ для України, 2014. – Режим доступу: zn.ua/.

Програма реформ в Україні до 2020 р. – Режим доступу: reforms.in.ua/2020/.

State Statistical Committee of Ukraine//[web resource]. – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua

World Bank Database – Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD/countries?display=default

T. Bilenko, V. Klymenko. Economic Theory: Principles and Practice. – K.: National Aviation University. “NAU-Druk” Publishing House, 2010. – 324 p.

Дзюблюк О. В. Валютна політика. – К.: «Знання», 2007. – 422 с.

Долан Э. Дж. Деньги, банки и денежно-кредитнаяполитика. – С-Пб, 1994. – 410 с.

Мэнько Н. Грегори. Макроэкономика. – М.: Изд. МГУ, 1994. – 735 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована