СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • М. В. ГЛУХЕНЬКА Національний авіаційний університет

Ключові слова:

стратегічний маркетинг, антикризове управління, комплекс маркетингу, інстументи

Анотація

Проаналізовано роль стратегічного маркетингу як спосіб запобігання банкрутству та подолання кризових явищ у системі антикризового управління підприємством за нестабільних умов господарювання.

Біографія автора

М. В. ГЛУХЕНЬКА, Національний авіаційний університет

викладач кафедри реклами і зв‘язків з громадськістю Факультету міжнародних відносин

Посилання

Акмаева Р. И. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. РУСАЙНС. 2017. 252 с. URL: https://ozonst.cdn.ngenix.net/multimedia/1020332686.pdf ( звернення: 01.12.2019)

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия .[пер. с англ.]. 2008. 416 с. URL: https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/118037/mod_resource/content/1/Ansoff_I._Novaya_korporativnaya_strategiya.pdf (дата звернення: 25.11.2019)

Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием. Эльга. НикаЦентр. 2006. – 672 с. URL: https://www.chitalkino.ru/blank-i-a/antikrizisnoe-finansovoe-upravlenie-predpriyatiem/ (дата звернення: 24.11.2019)

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством. Навч. Посібник. Видання 2- ге. Центр навчальної літератури. 2005. 504 с. URL: https://www.studmed.ru/download/vasilenko-vo-antikrizove-upravlnnyapdpriyemstvom_1feaf098ebb.html (дата звернення: 28.11.2019)

Дмитрук М.М., Устенко А.О. Стратегічний маркетинг в системі управління підприємством. VI Загальноукр. студ. конф. ―Розбудова держави: Духовність. Екологія. Економіка‖. Зб. Матеріалів. Фонд ім. Т. Шевченка. 2000. С. 193—195. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9047/1/09.pdf (дата звернення: 25.11.2019)

Калюжна Ю.В. Ризики в системі антикризового управління підприємствами машинобудування: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».2016. 23 с. URL: http://phd.znu.edu.ua/page//aref/08_2016/Kalyuzhna_aref.pdf (дата звернення: 06.12.2019)

Коваленко О.В. Методи антикризового управління підприємством. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. 2014. Вип. 8. С.107-114. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_8_107.pdf (дата звернення: 03.12.2019)

Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. СПб. 1996. URL: http://group3440.narod.ru/documentsnew/forstudy/foroldstudy/lambin.pdf (дата звернення: 23.11.2019 )

Науменко А.П., Гаврило Т.О. Антикризове управління підприємством [Електронний ресурс]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_25/naumenko.pdf. (дата звернення: 28.11.2019)

Немцов В. Д. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. ЕксОб. 2001. 471 с. URL: http://librarium.onlinewebshop.net/econ/managment/11/strategichniy-menedjment-nemcov-dovgany.html (дата звернення: 27.11.2019)

Фатхудинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. 2000. URL: https://lukyanenko.at.ua/_ld/1/181___.pdf (дата звернення: 26.11.2019)

Опубліковано

2019-12-10

Номер

Розділ

Статті