КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ПІДГРУНТЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Автор(и)

  • А. Г. ЦИБУЛЯК Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

сталий розвиток, концепція сталого розвитку, екологізація світової торгівлі, екологічні товари, екологізаційні пріоритети

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності, підходів до тлумачення та напрямів реалізації концепції сталого розвитку як підгрунтя екологізації світової торгівлі. Обгрунтовано напрями інтеграції концепції сталого розвитку в процес екологізації світової торгівлі. Доведено необхідність її врахування як складової розвитку зовнішньоторговельної взаємодії.

Біографія автора

А. Г. ЦИБУЛЯК, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

к.політ.н.,  здобувач кафедри міжнародних фінансів  Інституту міжнародних відносин

Посилання

Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука. 1991. 270 с.

Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку. К.: Інтелсфера. 2002. 298 с.

Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. Chapter 12: Towards Common Action: Proposals For institutional and Legal Change. URL: http://www.un-documents.net/ocf-12.htm#II (дата звернення: 18.10.2019)

Програма дій: Порядок денний на ХХІ століття; Пер. з анг.: ВГО "Україна. Порядок денний на ХХІ століття ". К.: Інтерсфера. 2000. 360 с.

Trade and Environment at the WTO. World Trade Organization. URL: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_env_e.pdf. (дата звернення: 11.10.2019)

Правові питання взаємодії торгівлі та екології в контексті забезпечення сталого розвитку. URL: http://www.greenparty.ua. (дата звернення: 20.10.2019)

Trade in environmental goods and services: opportunities and challenges. URL: http://www.intracen.org. (дата звернення: 11.09.2019)

Опубліковано

2019-12-10

Номер

Розділ

Статті