СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ У ВИМІРАХ СОЦІАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Є. В. ГІРНИК Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

суспільний сектор, соціальна політика, модернізація, ефективність, рівень життя, соціальне благо

Анотація

В статті аналізується проблема суспільного сектору економіки у вимірах соціальної політики української держави. Показано, що розвиток суспільного сектору в перспективі може проходити в чотири етапи. Оцінки результатів діяльності організацій суспільного сектору корелюються з аналізом ефективності. На практиці це обумовлює збільшення соціально значимих послуг для населення, посилить ефективність використання макроекономічних інструментів по підвищенню результативності функціонування підсистем суспільного сектору, дозволить уникнути диспропорцій при формуванні соціально орієнтованої економічної діяльності, підвищить стандарти життя населення з метою виходу на європейський рівень споживання. Ключові

Біографія автора

Є. В. ГІРНИК, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант  кафедри макро- і мікроекономіки

Посилання

Длугопольський О.В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій: моногр. Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2011. 632 с.

Колыванов В.Ю. Основные направления активизации инновационной деятельности при формировании инновационной экономики. Инновации. 2007. № 4 (102). С. 51-54.

Краус Н.М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання: монографія. Полтава: Дивосвіт, 2014. 148 с.

Москаленко О.М. Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб: монографія. К.: КНЕУ, 2014. 550 с.

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Львів: Кальварія, 2017. 128 с.

Опубліковано

2019-12-10

Номер

Розділ

Статті