ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-РІШЕНЬ

Автор(и)

  • Ю. О. КОВАЛЕНКО Національний авіаційний університет
  • Н. В. ПРОХОРОВА Національний авіаційний університет

Ключові слова:

інтернет, інтернет-маркетинг, SMM, маркетингові технології реалізації бізнес-процесів, інструменти інтернет-маркетингу

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інтернет-маркетингу як сучасного інструменту реалізації бізнес-рішень підприємств різних сфер діяльності. Обґрунтовано інструменти інтернет-маркетингу, проведено аналіз його форм та особливостей. Доведено що інтернет-маркетинг має досить широкий набір технологій, які дозволяють вивести бізнес на якісно новий рівень. Зважаючи на це, визначено основну мету інтернет-маркетингу та виокремлено найбільш поширені технології реалізації його інструментів. Визначено особливості маркетингу соціальних зв‟язків.

Біографії авторів

Ю. О. КОВАЛЕНКО, Національний авіаційний університет

доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств  Факультет транспорту, менеджменту і логістики

Н. В. ПРОХОРОВА, Національний авіаційний університет

Факультет міжнародних відносин

Посилання

Стрій Л. О. Маркетинг ХХІ століття. Концептуальні зміни та тенденції розвитку: монографія. Одеса: ВМВ, 2010. 320 с.

Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок. Москва: ООО «Издательство АСТ», 2000. 272 с.

Шкляєва Г.О. Інтерактивні маркетингові комунікації у менеджменті підприємства. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7). С. 513. URL: http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/ekonomichnij-nobelivskijvisnik-114/7653.pdf (дата звернення: 15.10.2019).

Хартман А., Сифонис Д., Кэдор Дж. Стратегии успеха в Интернет-экономике. Москва: ЛОРИ, 2001. 274 с.

Інтернет-маркетинг. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 15.10.2019).

Голишева Є. О., Кириченко Т. В., Коваленко Я. А. Особливості використання інструментів Інтернетмаркетингу на підприємстві. Молодий вчений. 2014. № 10 (13). С. 53-56. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/molv_2014_10(13)(1)__13.pdf (дата звернення: 24.10.2019).

Бойчук І. В., Музика О. М. Інтернет в маркетингу. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 512 с.

Кузнєцова Н. Інтернет-маркетинг в Україні: проблеми та перспективи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. № 137. 2012. URL: http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/Internet_Marketing_in_Ukraine_ Problems_and_Perspectives_18908.pdf (дата звернення: 27.10.2019).

Говорова Н.А. Компании выбирают SMM. Проблемы теории и практики управления. 2010. № 4. С. 24-29.

Дымчев В.А. Онлайн-выставка: в чем преимущество и как организовать. Информационные технологи. 2014. № 12. С. 45-49.

Михнеева С., Маркеева Г. Технологии интернет-маркетинга как современный инструмент продвижения бизнеса. Известия высших учебных заведений. Серия «Общественные науки». 2015. № 1 (33). С. 239-247.

Опубліковано

2019-12-10

Номер

Розділ

Статті