ВПЛИВ БЕБІЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Т. Г. ОСТАПЕНКО Національний авіаційний університет

Ключові слова:

бебіекономіка, наноекономіка, економіка нанотехнологій, інноваційна система, інноваційний процес, національна економіка

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням впливу бебіекономіки на розвиток інноваційної системи України. У дослідженні автор визначає особливості сучасного розвитку та формування інноваційної системи. Так, вона складається з науково-технічної, виробничої та управлінської сфер, ці сфери представлені в Україні, але лише починають формувати інноваційну систему як єдине явище. Бебіекономіка є складовою наноекономіки, її початковою формою і першим осередком впливу бебіекономіки на національну економіку є інноваційна система. Зазначимо, що бебіекономіка впливає опосередковано на інноваційний розвиток, адже це майбутнє інноваційної системи, коли дитина дорослішає і може стати розробником та впроваджувачем нанотехнологічних рішень. Сьогодні системні явища бебіекономіки і інноваційного розвитку знаходяться  у стадії формування. Завдання науковців та висококваліфікованих інженерів сприяти формуванню систем зазначених відносин.

Біографія автора

Т. Г. ОСТАПЕНКО, Національний авіаційний університет

к.е.н., доцент,  доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Посилання

Волостнов Б.И., Кузьмицкий А.А., Поляков В.В. Инновационно-технологическое развитие: стратегии, приоритеты, закономерности : монографія. Москва : Ваш полиграфический партнер, 2011. 352 с.

Глобализация и системы обеспечения качества высшего образования / С.А. Запрягаев, Е.В. Караваева, И.Г. Карелина, А.М. Салецкий. Москва: МГУ. 2007. 292 с.

Ільницький Д.О. Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі: монографія. Київ: КНЕУ, 2016. 445с.

Кузнецова А.Ф. Ноосфера. Ноосферна (еволюційна) освіта: завдання і принципи їх реалізації. Духовність особистості. 2012. №5. С. 139-151. 5. Офiцiйний сaйт Держкомстaту. URL: http://ukrstat.gov.ua (accessed 23.10.2019).

Опубліковано

2019-12-10

Номер

Розділ

Статті