ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • А. П. РУМЯНЦЕВ Національний авіаційний університет
  • Н. С. КУБИШИНА Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Ключові слова:

інновації, інноваційна діяльність, управління інноваційною діяльністю, процес, глобалізація

Анотація

У статті проаналізовано характер інноваційної діяльності вітчизняних підприємств Розглянуто підхід до удосконаленню компаній  на ринку енергозбереження  з точки зору посилення ролі інновацій. Запропоновано  процес управління інноваційної діяльності підприємств в умовах глобалізації.

Біографії авторів

А. П. РУМЯНЦЕВ, Національний авіаційний університет

д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету міжнародних відносин

Н. С. КУБИШИНА, Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

доцент кафедри промислового маркетингу факультету менеджменту та маркетингу

Посилання

Bright J.R. Some Management Lessons from Technological Innovation Research. National Conference on Management of Technological Innovation: University of Bradford Management Centre, 1988, 208 p.

Batrimenko V.V. The Characteristics of Ukrainia E-Cmmerce Development in the Context of Globalisation. V.Batrimenko. Innovative Trends in World Trade Development : the monograph Edited by Prof A. P. Rumyantsev. Kyiv: NAU, 2018. 311p.

Державний комітет статистики. Дані Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2020 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%BF (дата звернення 12.10.2019)

Казанцев А. К. Основы инновационного менеджмента: теория и практика. Москва: Изд-во «Экономика», 2008. 518 с.

Кубишина Н.С. Барановська А.« Інноваційна стратегія в системі забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств альтернативної енергетики « Електронний варіант. Актуальні проблеми економіки і управління, 2016. № 10

Ландик В.І. Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах перехідної економіки: проблеми і досвід . Київ: Економіст, 2001. 57с.

Кубишина Н. С., С. О. Лебеденко, Є. В. Гнітецький, О. В. Черненко та ін. Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств: монографія [електронне видання]. Київ : НТУУ, 2017.166 с.

Рогач А.И. Многонациональные предприятия. Учебник. Київ.: ВПЦ Київський університет, 2019. 383 с.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Москва: 1990. 296 с.

Стадник В.В. Інноваційний менеджмент. Київ: Академ видавництво, 2006. 464 с.

Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. Москва.: Экономика, 1989. 271 с.

Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов.Москва.: ЗАО ―Бизнес-школа ―Интел Синтез, 1998. 600 с.

Чухрай Н. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове і логістичне забезпечення. Монографія. Львів: Вид-во НУ ―Львівська політехніка, 2002. 315с.

Опубліковано

2019-12-10

Номер

Розділ

Статті