ОПИС ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Автор(и)

  • О. П. БЕРКОВА Національний авіаційний університет

Ключові слова:

туристичний бізнес, суб‟єкти туристичної діяльності, туристичний оператор, туристичний агент, туристичний продукт, туристичні послуги, агентські договори, бухгалтерські операції

Анотація

Розглянуто основні особливості діяльності підприємств туристичного бізнесу для потреб формування обліково-аналітичної інформації в умовах застосування МСФЗ та фінансової кризи. Охарактеризовано особливості ведення бухгалтерського обліку туристичної діяльності. Проаналізовано порядок обліку операцій туристичного бізнесу.

Біографія автора

О. П. БЕРКОВА, Національний авіаційний університет

к.е.н., доцент  кафедри міжнародного туризму та країнознавства Факультету міжнародних відносин

Посилання

Про туризм : Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1282-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-15 (дата звернення: 30.10.2019).

Голубнича Г.П. Experience at adoption of International Financial reporting Standards in Ukraine. Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития. 2011. №3. С. 99-102.

Голубнича Г.П. Інформаційне забезпечення прозорості діяльності на ринку послуг. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. 2010. №120. С. 27-30.

Голубнича Г.П. Форми фінансової звітності при використанні Міжнародних стандартів фінансової звітності. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності. Київ : Академія фінансового управління, 2013. С.111-148. URL: http://www.afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=450&num=10 (дата звернення: 31.10.2019).

Голубнича Г. П., Піть А. Ю. Інформаційна складова облікової політики підприємства. Крымский экономический вестник. 2015. №1(14). С. 75-78.

Дяченко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 224 с.

Король С. Облік витрат туристичного підприємства. Вісник КНТЕУ. 2011. №4. С. 73-84. URL: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2011/04/8.pdf (дата звернення: 02.11.2019).

Рошко Н.Б. Організація обліку у суб'єктів туристичної діяльності. Економічні науки. 2012. №9. С. 343-353.

Опубліковано

2019-12-10

Номер

Розділ

Статті