Том 4, № 4 (2009)

Зміст

Авіоніка та машинознавство

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОЦИКЛІЧНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ ЖАРОМІЦНИХ МАТЕРІАЛІВ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ PDF
М. С. Кулик, О. Г. Кучер, М. О. Ковешніков, С. С. Дубровський, Я. А Петрук 5-13
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН АВІАКОМПАНІЇ PDF
О. Г. Кучер, П. О. Власенко 14-20
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗМІН ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЇХ ПРИЙОМИСТОСТІ PDF
В. В. Панін, А. П. Вознюк, М. О. Шевченко 20-22
ВЗАЄМОДІЯ ТУРБУЛЕНТНОСТІ З УДАРНОЮ ХВИЛЕЮ PDF
R. Khasanov, V. Kasianov 23-27
ЗМІНИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОНТАКТУЮЧИХ ДЕТАЛЕЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КЛАПАНІВ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
А. Е. Ситніков, Я. Б. Федоричко, Д. В. Маринець 28-31
ТРИБОТЕХНІЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕТЕРОГЕННИХ КАРБІДОВМІСНИХ ПОКРИТТІВ PDF
М. В. Кіндрачук, Е. А. Кульгавий, Д. І. Перро, В. О. Подлєсний 32-35
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІН У СТРУКТУРІ СПЛАВУ АЛ25 ПІСЛЯ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ PDF
В. Ф. Лабунець, О. А. Городиський 36-38

Аеронавігаційні системи

ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТОМЕТРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА PDF
О. Г. Коврижкін, В. Б. Мельникович, І. Я. Горін 39-42
АКСІОМАТИКА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ PDF
О. Г. Коврижкін, А. Г. Лагута 43-45
ПРИНЦИПИ УТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНИХ ВУЗЛІВ КІНЦЕВОГО ПУНКТУ КЕРУЮЧОЇ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, НЕУКОМПЛЕКТОВАНОГО АНТЕННОЮ ДЛЯ ПОЛЬОТУ PDF
Ya. V. Kondrashov, A. K. Arutyunyan, I. O. Kravchyshyn 46-49
ПРИНЦИПИ КОНСТРУКЦІЇ З НАВІГАЦІЙНО-ПРИЗЕМЛЕНОЮ СИСТЕМОЮ ДЛЯ ЛІТАКІВ МІСЦЕВИХ АВІАЛІНІЙ PDF
Ya. V. Kondrashov, T. S. Fialkina, A. P. Ryabets 50-54

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ PDF
О. Є. Литвиненко, Д. А. Бурко 55-58
ДОМЕННИЙ АНАЛІЗ — ШЛЯХ ДОКАЗОВОЇ ПОБУДОВИ ГАЛУЗЕВИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ PDF
М. О. Сидоров, І. Б. Мендзебровський, І. В. Малін 59-63
ОЦІНКА ЗРУЧНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ AGILE-РОЗРОБКИ PDF
М. О. Сидоров, І. В. Гученко 64-67
РОЗВ’ЯЗОК НЕЧІТКИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРИЧНИХ РІВНЯНЬ У ТЕНЗОРНОМУ БАЗИСІ ЗАСОБАМИ ПММ МАТLАB PDF
Ю. М. Мінаєв, О. Ю. Філімонова, Ю. І. Мінаєва, Є. О. Гончарова 68-76
ВИКОРИСТАННЯ MIMO-СИСТЕМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ КРИТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ PDF
В. І. Дрововозов, А .К. Хемраєв 77-79
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LTE У СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ PDF
В. І. Дрововозов, К. С. Гребіниченко 80-83

Інформаційна безпека

ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ PDF
О. К. Юдін, М. Г. Луцький, А. В. Чунарьова 84-87
МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ PDF
В. В. Бараннік, В. В. Шинкарев, А. В. Ширяев 88-92
ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ВОЛОКОН НА АКУСТИЧНУ ЕМІСІЮ ПРИ РУЙНУВАННІ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
С.Ф. Філоненко, О.П. Космач 93-96
РОЗРАХУНОК FSO-СИСТЕМ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕГІОНУ ЇХ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF
Г. Ф. Конахович, А. О. Підтоптана, А. В. Карпов, В. І. Корчук, В. М. Бабенко 97-100
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ WI-FI У ПРИМІЩЕННІ PDF
Г. Ф. Конахович, В. В Хомяк, С. M. Тищук, В. М. Пасічник, М. Д. Кичигіна 101-102
ЗАДАЧІ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
Л. М. Щербак, Є. А. Реуцький 103-107

Системи управління

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ В УПРАВЛІННІ ЗАПАСАМИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ PDF
В. М. Казак, О. В. Савчук, К. В. Палій 108-112

Природничі науки

ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАНАРНО ОРІЄНТОВАНОГО НЕМАТИЧНОГО РІДКОГО КРИСТАЛА З МАГНІТНИМИ НАНОЧАСТИНКАМИ PDF
О. В. Ковальчук, О. П. Горницька 113-117
ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛІТИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ 1,2,2-ТРИХЛОРЕТАНУ ДО ЦИС- І ТРАНС-1,2-ДИХЛОРЕТИЛЕНІВ PDF
Ю. В. Білокопитов, Т. А. Гаєвська, О. М. Драч 118-121
ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛІТИЧНА ІЗОМЕРИЗАЦІЯ Н-ПЕНТАНУ НА ЦИРКОНІЙВМІСНИХ КАТАЛІЗАТОРАХ PDF
Ю. В. Білокопитов, Є. Ф. Новоселов, О. В. Вознюк 122-127


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ