Том 33, № 1 (2017)

Зміст

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

Правила синтезу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови
А. І. Вавіленкова
Спосіб визначення кількості інформації з урахуванням фактору її старіння
О. К. Юдін, М. А. Стрельбіцький
Класифікація методів ідентифікації частоти основного тону
О. К. Юдін, Р. В. Зюбіна

Інформаційна безпека

Двохієрархічне структурне слотування для підвищення цілісності інформації в телекомунікаційних системах
В. В. Бараннік, С. А. Підлісний, Т. І. Олешко
Теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів
C. C. Бучик, О. К. Юдін
Оцінка ефективності оптимізованої криптосистеми Гентрі з умови забезпечення конфіденційності інформації
А. В. Ільєнко
Метод криптосемантичного представлення зображень на основі плаваючої схеми системи поліадичного кодування в диференціальному базисі
C. О. Сідченко, Д. В. Бараннік

Системи управління

Еволюційний підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів
О. В. Чала

Транспортні системи

Оптимізація парку повітряних суден авіапідприємства
Р. М. Салімов, М. В. Олег
Стан, протиріччя й тенденції розвитку інформаційного поля забезпечення технологічних процесів в аеропорту
О. А. Тамаргазін, І. І. Ліннік, Л. В. Курбет

Екологія

Причинно-наслідковий аналіз стану екологічної безпеки під час виробництва та використання фармацевтичної продукції
О. О. Вовк, М. С. Бойченко
Використання технологій ГІС та ДЗЗ для моніторингу водних об’єктів
В. І. Зацерковний, Н. В. Оберемок, І. В. Тішаєв, Т. А. Казанюк
Роль вищих водних рослину деструкції забруднювачів в біоінженерних гідрофітних спорудах
C. М. Маджд, А. О. Панченко, А. М. Бондар


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ


РЕКЛАМА
спецпредложения автодилеров . Образование за рубежом залог успешной карьеры здесь. . Платья и юбки с перьями страуса и купить перо страусиное.