Том 37, № 1 (2018)

Зміст

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

Метод кодування ресурсних блоків для технології 5G
В.В. Бараннік, Д.Е. Окладний, Д.В. Бараннік
Методика оптимізації пошуку шляху в графі за рахунок відкидання зайвих вузлів
С.С. Бучик, І. В. Пулеко, І. В. Половніков
Удосконалений метод побудови опорного сегменту мережі LTE
Р. С. Одарченко, Л.В. Мирутенко, С. Ю. Даков
Методи оцінки функціональної безпеки бездротових сенсорних мереж
В.О. Остапенко
Порівняльний аналіз методів на основі ковзного середнього та сингулярного розкладу при прогнозуванні поведінки ціни акцій
П. О. Приставка, О. В. Тиводар
Спеціальне математичне забезпечення управління технологічними процесами в аеропорту
О. А. Тамаргазін, І. І. Ліннік
Вибір програмно-апаратних засобів для реалізації операції згортки з підвищеною швидкістю
А.К. Шевченко
Метод ефективної ширини спектру
О. К. Юдін, Р.В. Зюбіна

Інформаційна безпека

Сучасні шляхи удосконалення процедури формування та верифікації електронно-цифрового підпису
А.В. Ільєнко, Г.О. Миронова
Просторово-піксельний метод цифрової стеганографії з використанням просторової фільтрації для вилучення таємного повідомлення
О. К. Юдін, О.М. Весельська

Експлуатація повітряного транспорту

Перехідні процеси електричних параметрів в різних режимах роботи систем електропостачання повітряних суден під час проектування та випробування авіаційної техніки
С.С. Ільєнко, В.В. Тихонов

Екологія

Сучасні методи вимірювання параметрів зелених насаджень
Є.О. Бовсуновський, О.В. Рябчевський, К.Ю. Браткова
Перспективи мікробіологічного способу очищення стічних вод від біорезистентної фармацевтичної продукції
М.С. Бойченко, О.О. Вовк, В.А. Гладишева, С. В. Бойченко, С.Й. Шаманський
Дослідження приземної концентрації формальдегіду у селищі борова залежно від висоти труби
Т.І. Дмитруха, С. М. Маджд, В. П. Петрусенко, А.О. Павчелюк
Класифікація і властивості структур урбанізованих ландшафтів
О.О. Железняк
Просторово-часовий аналіз ”островів тепла” мегаполіса за супутниковими знімками Landsat
В. І. Зацерковний, Н.В. Оберемок, П.О. Березіна
Аналіз підходів щодо створення бази геоданих ГІС моніторингу якості поверхневих вод
В.І. Зацерковний, Л.В. Плічко
Визначення категорій екологічних аспектів підприємств цивільної авіації (на прикладі міжнародного аеропорту «Бориспіль»)
С. М. Маджд, Д. Д. Кальницька

Транспортні системи

Зміна конструкції електродвигунів транспортних систем з метою економії енергоресурсів автономних джерел живлення
Б.Є. Журиленко, К.І. Ніколаєв, Н.К. Ніколаєва


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ