Том 41, № 1 (2019)

Зміст

Інформаційні технології, кібербезпека

Методика багатокритеріального оцінювання відповідності програмного забезпечення вимогам замовника PDF
О. О. Писарчук, Ю. М. Безкоровайна, О. П. Дишлевий, В. А. Скалова 3-9
Синтез аналітичних форм опису автокореляційної функції узагальнених бінарних послідовностей Баркера типу 1 на основі її декомпозиції з використанням лінійних складових PDF
О. Г. Голубничий 10-15
Оптимізація методів верифікації моделей нестаціонарного трафіку PDF
О. А. Ладигіна, М. М. Гузій 16-22
Застосування комплексного підходу у використанні електронного композитора PDF
О. В. Вишнівський 23-29
Спектральний підхід до синтезу пристроїв на основі неоднорідних ліній та питання визначення хвильового опору по центральним частотам каналів витоку інформації (огляд) PDF
Т. Ю. Приходько, І. О. Басюк, Н. О. Ліщиновська 30-35
Сучасні практики впровадження системи аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури PDF
О. К. Юдін, Р. В. Зюбіна, О. В. Матвійчук-Юдіна 36-43

Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія

Оцінювання продуктивності культивування мікроальги для виробництва біопалива в умовах Нігерії PDF
Sergii Boichenko, Sergii Shamanskyi, Adeniyi Christiana 44-50
Основні чинники, що впливають на енергетичну ефективність використання природного газу PDF
М. П. Андріїшин, К. І. Капітанчук, О. М. Чернишенко 51-58
Метод розв’язування задачі про течію в каналі з осесиметричним прямокутним розширенням PDF
А. О. Борисюк 59-68
Перспективи розширення сировинної бази для виробництва біодизельного палива в Україні PDF
І. В. Матвєєва, А. В. Яковлєва, С. О. Зубенко, А. В. Гудзь 69-76
Оцінка радіаційних ризиків при вживанні хлібобулочних виробів зі вмістом стронцію та цезію PDF
В. П. Петрусенко, Т. І. Дмитруха 77-81

Електроніка, телекомунікації та радіотехніка

Імітаційна модель достовірності контролю радіоелектронних систем засобів водного транспорту PDF
В. І. Богом’я, Т. А. Белоброва, С. К. Дем’яненко 82-87
Аналіз методів формування вимірювальних сигналів для контролю систем навігації та управління рухом засобів водного транспорту PDF
О. А. Дакі, В. В. Штрибець, А. О. Трофіменко 88-94
ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ВІДМОВ PDF
В. В. Уланський, І. Є. Терентьєва, І. О. Мачалін 95-100

Транспорт, транспортні технології

Метод структурного синтезу системи управління засобів водного транспорту PDF
С. Ю. Будолак, В. В. Ткаченко, Р. В. Гуменніков, А. П. Шевченко 101-108
Роль «Системи Менеджменту Якості» та її методів управління в розвитку компаній, що надають послуги в сфері вантажних авіаперевезень PDF
А. А. Гасимов, В. Є. Мільцов 109-120
Науково-методичний апарат прогнозування параметрів суднового обладнання PDF
А. А. Дмитрієв, Ю. Г. Якусевич, В. І. Чебан 121-125
Метод контролю ефективності процесу технічної експлуатації суднового обладнання PDF
З. Я. Дорофєєва, В. В. Трішин, Н. С. Урум 126-133
Розроблення моделей автоматизації контролю технічного стану засобів водного транспорту PDF
О. М. Коломієць 134-139
Нейроавтопілот повздовжнього каналу повітряного судна PDF
Ю. Б. Моденов, О. В. Гордуз 140-145
Оптимізація процесу управлінні судноплавної компанії PDF
О. М. Тимощук, В. М. Іваненко, О. Ю. Медведева 146-151
Діаграма направленості акустичного випромінювання співвісного гвинтовентилятора PDF
В. Ю. Усенко 152-156


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ