Том 38, № 2 (2018)

Зміст

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

Comparative analysis of speech recognition algorithms in UAV voice control system
O. Lavrynenko, G. Konakhovych, D. Bakhtiiarov
Технологія ідентифікації відеокадрів за наявністю ключової інформації
Д.В. Бараннік, О.П. Мусієнко, Д.О. Медведєв, О.В. Супрун
Чисельне розв’язання гідродинамічних задач з використанням нейронних мереж
О.М. Глазок
Інтелектуальна система оцінювання деструктивного характеру текстового контенту соціальних мереж на основі нечіткої логіки
Р. В. Грищук, А. П. Мусієнко, В. С. Савчук, О. М. Грищук
Статистичний аналіз даних з використанням двосегментної параболічної регресії
В. М Кузьмин, М. Ю. Заліський
Засоби керування паралельними обчисленнями в завданнях комп’ютерної графіки
Д. П. Кучеров, К. О. Моргун, Л. С. Онікієнко
Автоматизація процесу розробки спеціального контенту
Ю.І. Міхєєв, А.О. Барабаш
Дослідження архітектури сучасних систем моніторингу в мережах стільникового звязку
Р. С. Одарченко, А. Ю. Коберник, Т. В. Федюра
Магнітооптичний спосіб множення частоти сигналу низькочастотного діапазону
О.П. Слободян
Метод пошуку підозрілих об’єктів на відео з камери літального апарата на основі гістограмних оцінок
А.В. Чирков, П.О. Приставка
Аналіз та класифікація систем контролю та управління доступом на підприємстві
О.К. Юдін, О.М. Весельська

Інформаційна безпека

Виявлення загроз інформаційній безпеці держави у змісті текстового контенту соціальних інтернет-сервісів
О. В. Барабаш, Р. В. Грищук, К. В. Молодецька-Гринчук
Метод непрямого стеганографічного вбудовування даних в зображення-контейнер з урахуванням інформації контуру
В.В. Бараннік, О.М. Шатун, Д.В. Бараннік
Автоматизація виявлення та протидії інформаційним загрозам у мережі Інтернет
Р. В. Грищук, О. В. Лагодний, Г.Д. Носова, Н. В. Лукова-Чуйко

Експлуатація повітряного транспорту

Fluctuations of an airplane with aerodynamic wingtip «At winglets»
E. Melikov

Енергетика

Моделювання процесу теплообміну в замкненій системі з дзеркальними та дифузними поверхнями
В. П. Бабак, С. І. Ковтун, В. В. Хайдуров, Л. М. Щербак
Дослідження впливу розрідження на процес нагріву багатокамерної печі випалювання димовими газами
О.А. Жученко, А.П. Коротинський

Транспортні системи

Оцінка ефективності транспортної системи на основі сукупного використання трьох критеріїв ефективності
О.А. Тамаргазін, І.І. Ліннік

Фізика

Метод розв’язування задачі про течію в каналі з двома осесиметричними звуженнями
A. O. Борисюк


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ