Наукоємні технології

В Україні у Національному авіаційному університеті (м. Київ) з 2008 року видається науковий журнал «Наукоємні технології» (“Science-Based Technologies”). Періодичність видання становить 4 рази на рік, статті друкуються українською та англійською мовами. Проблематика журналу у галузі технічних наук: Інформаційні технології, кібербезпека; Екологія, хімічна технологія, біотехнології та біоінженерія; Електроніка, телекомунікації та радіотехніка; Транспорт, транспортні технології.

Вказаний журнал має International Standard Serial Number ISSN 2075-0781 registered by ISSN International Center in June 2009.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 р. № 1301 науковий журнал «Наукоємні технології» включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з технічних наук, категорія "Б".

Мова видання: українська, англійська.


Наукоємні технології

Науковий журнал «Наукоємні технології» (“Science-Based Technologies”)

Рік заснування:

05.03.2009

Проблематика:

Технічні науки:

Інформаційні технології, кібербезпека

Електроніка, телекомунікації та радіотехніка

Транспорт, транспортні технології

Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія

ISSN (Print):

ISSN (Online):

2075-0781

2310-5461

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 13793-2767Р

Фахова реєстрація у ВАК України:

Наказ МОН України від 15.10.2019 р. № 1301;

категорія "Б"

Галузь наук - технічні, спеціальності – 125, 161, 162, 171, 172, 275

Галузь науки:

Технічні

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

Українська, англійська

Засновник:

Національний авіаційний університет

Головний редактор:

Козловський Валерій Валерійович, доктор технічних наук

Заступник головного редактора:

Мачалін Ігор Олексійович, доктор технічних наук

Відповідальний секретар:

Савченко Аліна Станіславівна, кандидат технічних наук

 

Адреса редакції:

03680, Київ-58, просп. Космонавта Комарова, 1,

тел. 406-70-08

e-mail: sbt_nau@ukr.netE-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ