Том 3, № 39 (2012)

Зміст

Статичні похибки АЦП слідку вального типу із ваговою надлишковістю PDF
О. Д. Азаров, О. В. Кадук, О. В. Дудник 7-12
Методика виділення особливих точок медіаcигналу для ідентифікації пристрою його формування PDF
Е. В. Белозеров 13-17
Заповнення плану польоту у новому форматі PDF
М. М. Богуненко, Є. А. Знаковська 18-22
Алгоритм детектування руху на основі кореляційного співставлення із запобіганням стробоскопічного ефекту PDF
А. Ю. Варфоломєєв 23-28
Метод вибору раціональної моделі подання знань системи підтримки прийняття рішень PDF
В. І. Вялкова 29-34
Алгоритм вибору оптимальної топології комп’ютерної мережі для автоматизованої системи управління повітряним рухом PDF
С. В. Водопьянов 32-38
Методи покращення збіжності рядів Фурۥє та інтерполяційних тригонометричних многочленів PDF
В. П. Денисюк 39-42
Аналіз градієнта для нейронніх мереж з вейлетрозкладанням цільового вектора PDF
В. И. Дрововозов, А. К. Хемраев 43-46
Алгоритм моделювання рідкісних подій порушення цілісності аеронавігаційних засобів PDF
Є. А. Знаковська 47-51
Організація роботи зі сховищем наукових журналів в бібліотеці Національного авіаційного університету PDF
О. В. Іванкевич, В. Ю. Вахнован, В. І. Мазур 52-58
Система управління пуском асинхронного двигуна PDF
Н. Д. Красношапка 59-64
Аналіз методів збільшення пропускної здатності wormhole мереж-на-кристалі PDF
Є. В. Короткий 65-79
Методи підвищення працездатності спеціалізова них обчислювальних мереж при динамічній кластеризації PDF
М. Г. Кременецький 80-85
Вибір стека протоколів для реалізації завдань управління комп'ютерною мережею PDF
В. В. Лукашенко 86-88
Аналіз моделі двопотокової системи обслуговування з загальною чергою та стрибкоподібним пріоритетом PDF
А. З. Меликов, Т. И. Джафар-заде 89-94
Індекс нечіткості нечітких множин в контексті концепції «data mining» PDF
Ю. Н. Минаев, О. Ю. Филимонова, Ю. И. Минаева 95-101
Оцінка точності позиціонування за сигналами радіомаяків VOR PDF
І. В. Остроумов 102-107
Оптимізація апаратних та програмних витрат комбінованої комп’ютеризованої системи виявленя дефектів протяжного трубопроводу PDF
А. В. Пономаренко 108-111
Математична модель системи OFDM на основі внутрібітової псевдовипадкової перебудови піднесучих частот та кодів Рида-Соломона PDF
В. В. Приступа 112-123
Порівняльний аналіз результатів HDL-моделювання квазіоптимальних і регулярних топологій мереж на кристалі PDF
о. Ю. Романов 124-129
Генератор елементів інтерфейсу пульта інструктора авіаційного тренажеру PDF
Ю. М. Рябокінь 130-134
Системний аналіз протоколів управління крупною корпоративною мережею PDF
А. С. Савченко 135-142
Імітаційна нейромережева модель ідентифікації аномальних станів трафіка комп’ютерної мережі PDF
О. В. Толстікова 143-149
Процедура оцінювання зміщень датчиків за даними льотного випробування PDF
A. M. Klipa 150-154


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751