Том 40, № 3 (2009)

Зміст

Сучасні авіаційно-космічні технології

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ І ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ПРИ ДІЇ СТАТИЧНИХ І ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
Н.С. Кулик, А.Г. Кучер, В.Е. Мильцов 3-23
ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ Й АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГВИНТОКІЛЬЦЕВОГО РУШІЯ PDF
О.Л. Лемко, Н.В. Силка 24-28
ДЕТОНАЦІЙНІ ЗНОСОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ З ЛЕГОВАНИХ ПОРОШКІВ НА ОСНОВІ Cr-Si PDF
А.Г. Довгаль, В.В. Щепетов, В.Д. Гулевець 29-32
ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШУВАННЯ ВУЗЛІВ МЕХАНІЗАЦІЇ КРИЛА ЛІТАКІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
А.М. Хімко, О.Є. Якобчук, В.М. Бородій, С.М. Задніпровська, Н.В. Холод 33-36
ВПЛИВ ПОСТІЙНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ТРИБОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПАРИ ТЕРТЯ СТАЛЬ−ЛАТУНЬ У ПОВЕРХНЕВОАКТИВНИХ РЕЧОВИНАХ PDF
М.М. Свирид 37-43
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ АЕРОЗНІМАЛЬНИХ РОБІТ БЕЗПІЛОТНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ PDF
М.П. Матійчик, Т.Ю. Лаврик, Н.О. Суворова, І.А. Качало 44-49
ЛОКАЛІЗАЦІЯ КРИТИЧНИХ ЗОН ПОШКОДЖЕННЯ РОТОРНИХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ PDF
С.С. Дубровський 50-53
ВИВЧЕННЯ САПР УКРАЇНСЬКИМИ ІНЖЕНЕРАМИ PDF
Б.Б. Самотокін, Г.Й. Зайончковський 54-54

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛЬНОГО РІШЕННЯ ДИСПЕТЧЕРОМ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ PDF
В.П. Харченко, І.М. Буцик, О.М. Алєксєєв 55-60
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРТОЛЬОТА З ПІДВІСКОЮ У РЕЖИМІ ВИСІННЯ PDF
В.Г. Вовк, П.О. Хлюст, М.Д. Романовський 61-66
ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ НАВІГАЦІЙНИХ КОНТУРІВ БАГАТОРЕЖИМНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ PDF
О.А. Сущенко 67-75
ЕНЕРГЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЯДРА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ CALS-ПРОЦЕСІВ У СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ PDF
В.І. Чепіженко 76-82
КЕРУВАННЯ РИЗИКОМ НА ЕТАПІ ВІЗУАЛЬНОГО ПІЛОТУВАННЯ У СКЛАДНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВАХ PDF
С.С. Дев’яткіна 83-86
МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ЛЮДИНОЮ-ОПЕРАТОРОМ ЗА КРИТЕРІЄМ ЛІМІТУ ЧАСУ PDF
С.Т. Поліщук 87-90
КОНЦЕПЦІЯ «МОБІЛЬНЕ НЕБО» PDF
І.В. Остроумов 91-95
ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЛЮДИНИ ТА ОПЕРАТОРСЬКОЇ ПРАЦІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, М.В. Макаренко 96-104
АВТОНОМНИЙ КОНТРОЛЬ ЦІЛІСНОСТІ СРНС МЕТОДОМ ДОВІРЧИХ ІНТEРВАЛІВ PDF
Е.О. Ковалевський 105-107
ПРОГНОЗУВАННЯ РУХУ КОСМІЧНОГО АПАРАТА В ОСКУЛЮВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТАХ МЕТОДОМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ТЕЙЛОРІВСЬКИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
М.Ю. Ракушев, А.А. Завада, С.В. Ковбасюк 108-116
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕКІПАЖУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ОСОБЛИВОЇ СИТУАЦІЇ У ПОЛЬОТІ PDF
О.М. Тачиніна 117-122
ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМАХ PDF
Аль-Аммори Али 123-126
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КОЛІРНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ІНЖЕНЕРНО−ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ PDF
Л.М. Ситнянських, О.Г. Ситник 127-132

Аеропорти та їх інфраструктура

РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ ВІД ВПЛИВУ ВЕЛИКОФЮЗЕЛЯЖНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА PDF
В.К. Цихановський, С.М. Талах, Н.Л. Трушківська 133-140
АНАЛІЗ РІВНЯНЬ РІВНОВАГИ ДИСКРЕТНОЇ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ ҐРУНТОВОГО ПІВПРОСТОРУ PDF
Д.Е. Прусов 141-143
МЕТОД ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРОСОЧУВАННЯМ РОЗЧИНОМ ЗВ'ЯЗУЮЧОГО PDF
В.О. Краля, О.М. Джоган, О.П. Костенко 144-148
ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ОДНОПОВЕРХОВИХ МЕТАЛЕВИХ РАМНИХ КАРКАСІВ PDF
В.М. Першаков, Л.М. Коцюбинська, І.П. Лоза, Т.А. Місірук 149-155
ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ОДНОПОВЕРХОВИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ РАМНИХ КАРКАСІВ PDF
В.Н. Першаков, О.М. Романчук 156-159
АНАЛІЗ СПОСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ СТИКУ БЕЗРЕБРИСТОЇ БЕЗКАПІТЕЛЬНОЇ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ПЛИТИ ТА КОЛОНИ PDF
М.С. Барабаш, Е.В. Омельченко 160-165
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗАПАСУ ПАЛІ ЗА УМОВИ ЗБІЛЬШЕННЯ СЕЙСМІЧНОСТІ ДІЛЯНКИ PDF
О.В. Родченко, Л.А. Ляшенко 166-170
АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ФУНДАМЕНТІВ БУДИНКІВ ПІДВИЩЕНОЇ ПОВЕРХОВОСТІ PDF
А.П. Поляков 171-175
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЗОН ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В ОКОЛИЦІ АЕРОПОРТУ PDF
І.Л. Государська 176-181

Інформаційні технології

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ КОЛИВАНЬ НА АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛІВ ЗМІЩЕННЯ PDF
С.Ф. Філоненко, Т.М. Косицька 182-187
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ УРАН PDF
М.В. Стріха, О.В. Гладков 188-194
СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЧЕРГОВОГО АДМІНІСТРАТОРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ PDF
І.Ю. Субач, П.В. Хусаінов, В.О. Міщенко, Д.Е. Прусов 195-199
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О.С. Нечай, М.О. Сидоров 200-205
ПРЕДМЕТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ МЕТРИКАМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О.П. Дишлевий 206-212

Охорона навколишнього середовища

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ PDF
К.Д. Ніколаєв, Г.О. Білявський, К.О. Бабікова 213-216
ВПЛИВ ЗВАЛИЩ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ PDF
Г.І. Архіпова, Ю.О. Галушка 217-219
ВПЛИВ ПОВЕНЕЙ НА ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА PDF
Г.І. Архіпова, С.М. Ярова 220-221
АЕРОДИНАМІЧНІ УМОВИ КОМФОРТУ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЗАБУДОВИ МІСТ І МЕГАПОЛІСІВ PDF
О.О. Аксьонов, Т.Є. Ударцева 223-226
МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВІБРОАКУСТИЧНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ОДНОРІДНОЇ ПЛАСТИНИ ПІД ДІЄЮ ЗОВНІШНІХ КОНЦЕНТРОВАНИХ СИЛ PDF
В.M. Макаренко 227-237
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ’ЄКТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РАДІАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ PDF
Ю.С. Полькова 238-244
КОРОТКОСТРОКОВЕ ТА ДОВГОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МІСТКОСТІ АЕРОПОРТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
К.І. Кажан 245-252
ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУМЕНЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ЗА КОМПЛЕКСНОЮ МОДЕЛЛЮ НАУ ТА ПРОГРАМОЮ FLUENT 6.3 PDF
К.В. Синило 253-261

Фізико-математичні науки

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У СУЧАСНІЙ ГЕОФІЗИЦІ PDF
Н.І. Бахова 262-269
ДВОТОЧКОВА ЗАДАЧА ДЛЯ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ PDF
І.С. Клюс 270-273

Хімічні технології, хімотологія

ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ДІОКСИДУ МАНГАНУ В ПРИСУТНОСТІ ІОНІВ Fe2+ ТА Co2+ PDF
Г.В. Сокольський, Н.Д. Іванова, С.В. Іванов, E.І. Болдирєв, О.В. Кобилінська, М.В. Демченко 274-278
ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕТАНОЛУ НА ДОПОВАНОМУ ЛІТІЄМ ТА НАТРІЄМ ДІОКСИД МАНГАНОВОМУ ЕЛЕКТРОДІ PDF
Г.В. Сокольський, Н.Д. Іванова, С.В. Іванов, Є.І. Болдирєв, О.В. Кобилінська, М.В. Демченко 279-282
ГІДРОТЕРМАЛЬНЕ МОДИФІКУВАННЯ СТРУКТУРИ СИЛІКАГЕЛІВ PDF
О.І. Косенко, А.Д. Кустовська 283-286


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ