Greening Energy tourist complexes

Authors

  • К.Д. Ніколаєв
  • Г.О. Білявський
  • К.О. Бабікова

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.40.1778

Keywords:

екологічна безпека, екотуризм, енергоспоживання, навколишнє природне середовище, ресурсозбереження, туристичні комплекси

Abstract

 Basic resource safety technologies and alternative energy are examined in this article, the use of which is possible in development of tourism industry

Author Biographies

К.Д. Ніколаєв

Науковий співробітник Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Г.О. Білявський

Доктор геолого-мінералогічних наук. Професор кафедри екології Національного авіаційного університету.

К.О. Бабікова

Студентка Національного авіаційного університету.

References

Заповідна справа в Україні // Рідна природа Науково-популярний екологічний журнал. – К., 2008. – С. 6–18.

Ісаєнко В.М. Використання відновлювальних ресурсозберігаючих технологій в екотуристичній галузі / В.М. Ісаєнко, К.Д. Ніколаєв, К.О. Бабікова // Вісник НАУ. – 2008. – № 3 (36). – С.131–134.

Дроздов А.В. Основы экологического туризма : учеб. пособие / А.В. Дроздов. – М.: Гардарики, 2005. – 271 с.

Шевчук В.Я. Екологізація енергетики / В.Я. Шевчук, Г.О. Білявський, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький. – К.: Вища освіта, 2002. – 111с.

Шевчук В.Я. Про концепцію переходу України до сталого розвитку / В.Я. Шевчук // Проблеми сталого розвитку України. – К.: БМТ,1998. – С. 23 – 37.

Кузьменко О. Екологічний туризм: поняття і особливості організації / О. Кузьменко //Схід – 2004. – № 2. – С. 13–17.

How to Cite

Ніколаєв, К., Білявський, Г., & Бабікова, К. (2009). Greening Energy tourist complexes. Proceedings of National Aviation University, 40(3), 213–216. https://doi.org/10.18372/2306-1472.40.1778

Issue

Section

ENVIRONMENT PROTECTION