Том 10, № 3 (2001)

Зміст

Аеропорти та їх інфраструктура

Математичне моделювання робочого процесу турбореактивного двигуна PDF
М. С. Кулик, В. В. Козлов, В. В. Пулясвський, С. О. Осадчий 5-9
Експлуатаційні можливості покриттів при підвищенні довговічності деталей авіаційної техніки PDF
В. В. Щепетов, Є. Ю. Євсюков, В. Ю. Громенко 9-12
Аналітичне відображення характеристик компресорів авіаційних турбогвинтових двигунів PDF
В. В. Панін, М. В. Купчик 12-16
Алгоритм умовної оптимізації параметрів системи технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки PDF
О. А. Тамаргазін 16-22
Оценка возрастания интенсивности отказов авиационной техники по экпслуатационным данным PDF
Аль-Навафах Али 22-28
Течія в’язкого стисненого газу навколо щілинних лопаток плоских компресорних решіток PDF
Ю. М. Терещенко, В. М. Дихановський, Л. Г. Волинська 28-32
Триботехнологія формування композиційних матеріалів PDF
В. І. Дворук 32-35
Підвищення терміну експлуатації деталей авіаційної техніки за рахунок відновлення та зміцнення їх газотермічними покриттями PDF
М. Ф. Дмитриченко, Є. К. Фень, В. В. Малишкін, В. Н. Дмитренко 35-39
Методика формування алгоритму розрахунку основних стохастичних характеристик пошкодження конструктивних елементів газотурбінних двигунів PDF
О. С. Якушенко 40-45
Зносостійкі покриття для відновлення деталей з експлуатаційними пошкодженнями PDF
Є. Ю. Більчук, І. М. Новіков 45-47
Порівняння статичних характеристик регуляторів із зрівноваженими і незрівноваженими робочими площами в умовах їхньої експлуатації PDF
В. С. Бутько, Є. М. Сябрюк 47-50
Дослідження характеристик міцності та жорсткості вуглепластиків з різними схемами армування PDF
П. І. Горобець, В. М. Казуров, А. В. Хоменко, О. А. Шевченко 50-54
Проблемы отраслевой системы управления международными транспортными перевозками PDF
В. И. В., А. Н. Мамаева 55-59

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

Застосування нестаціонарної теорії динамічних систем до аналізу автоматично керованого польоту літака за сигналами курсоглісадних радіомаяків PDF
А. О. Краснопольськии, А. Г. Шевельов 59-65
Розробка математичної моделі процесу зміни аеродинамічних характеристик літака протягом тривалої експлуатації PDF
В. С. Білогузов, Д. К. Мещишен 66-70
Синтез закону керування літальним апаратом PDF
В. М. Казак, І. В. Боярінов, Ю. Є. Боярінова 71-76
Комбінований вплив полімерних добавок і податливості стінки на гідродинамічне тертя PDF
В. I. Коробов, Н. О. Клешня 76-79
Особливості процесу гранулоутворення органомшеральних добрив у псевдозрідженому шарі PDF
Я. М. Корнієнко 79-85
Оптимальна функція початку сприйняття акселераційних діянь з обмеженнями PDF
В. В. Кабанячий 86-89
Оптимальне геометричне моделювання обводів перерізів повітрозабірників авіаційних двигунів гіперболо-еліптичних форм в системі AutoCAD PDF
М. О. Ходак, В. Г. Демидко, В. В. Ситниченко 89-93

Сучасні авіаційно-космічні технології

Діагностика якості паяних з’єднань товстоплівкових інтегральних схем та впливу на неї структурно-фазових особливостей Ag І Ag-Pd PDF
Бабак П. В., С. В. Лєнков, І. В. Огарь, С. Ф. Філоненко, А. В. Чиликин 94-99
Метод расчета эластичности весовых элементов с упругим шарниром PDF
В. П. Зинченко, С. Г. Радченко, Н. П. Зинченко 99-108
Спектральний аналіз віброграм вільних коливань механічної системи PDF
В. В. Буланов 108-111
Математичне моделювання електромагнітних полів літальних апаратів PDF
В. М. Синєглазов, М. П. Мухіна 111-115
Оптичний нефелометричний аерозольний аналізатор PDF
Я. Л. Миндюк 116-120
Модель керування властивостями і параметрами склокераміки, що використовуватиметься в авіаційній техніці PDF
М. В. Дмитрієв, В. В. Зубарєв, С. В. Лєнков, Д. В. Лукомський, І. В. Огарь 120-123
Процедура підсумовування рішень в аерокосмічній інформаційній системі моніторингу та керування транспортом PDF
В. П. Харченко, Л. М. Сугоняко 124-127
Керування ресурсами в системі експлуатації радіоелектронних засобів обслуговування повітряного руху PDF
В. Г. Мелкумян 128-131
Прогнозна оцінка витримування планів польотів при контролі повітряного руху PDF
В. М. Васильєв 131-135
Применение конечных автоматов для реализации алгоритмов контроля полетов воздушных судов PDF
И. Э. Райчев, А. Г. Харченко 136-140

Інформаційні технології

Синтез симетричних матриць уолша за методом спрямованої перестановки базисних функцій PDF
А. Я. Білецький, О. А. Білецький, О. Г. Кучер 141-146
Особливості формування зображення за допомогою матричного приймача PDF
С. А. Ясенко, В. М. Шутко, О. В. Савченкo 146-149
Стиснення мовних сигналів після дельта- та імпульсно-кодової модуляцій PDF
О. І. Давлет’янц, О. В. Коломієць 149-152
Застосування поліноміального сплайна трьох змінних на основі В-сплайнів при обробці результатів спостережень PDF
А. Я. Білецький, П. О. Приставка 153-155
Алгоритмічний базис безпомилкової арифметики PDF
В. П. Гамаюн, Л. О. Шалаш 156-163
Построение качественных регуляторов с помощью принципа оптимальности Беллмана PDF
В. К. Антонов 163-167

Охорона навколишнього середовища

Акустичний захист приміщень службово-технічної території аеропорту від авіаційного шуму PDF
О. І. Запорожець, О. В. Коновалова 168-171
Апробація лабораторної моделі “дихального” клапана нового покоління для резервуарів PDF
О. В. Бойченко, О. Ф. Аксьонов, С. В. Бойченко, О. М. Береговий 172-175
Дослідження надійності системи керування в нестаціонарному режимі PDF
В. В. Матиборський 176-178
Еколого-економічна оцінка діяльності підприємств авіапаливозабезпечення PDF
О. Л. Матвєєва 179-181
ДІЕЛЬКОМЕТРИЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
О. І. Запорожець, С. Н. Занько 181-185
Аналітичні методи оцінки ефективності гемодіалізу PDF
І. Ф. Бойко, С. Т. Поліщук 185-190


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ