Апробація лабораторної моделі “дихального” клапана нового покоління для резервуарів

О. В. Бойченко, О. Ф. Аксьонов, С. В. Бойченко, О. М. Береговий

Анотація


Розроблено, створено та випробувано в лабораторних умовах газовідвідну системузапобігання природним втратам палив при зберіганні з використанням сорбентіві термоелектричних модулів. Доведено життєздатність зазначеної системита встановлено ефективність зменшення природних втрат нафтових палив на 86-93%

Посилання


Бойченко С.В., Аксьонов А.Ф., Бойченко О.В., Литвинов О.О. Нові тенденції у вдосконаленні технологій запобігання невідновним втратам нафтового палива від випаровування для транспортних засобів//Тез. доп. VII Міжнар. конф. “Ресурсоенергозбереження у ринкових відносинах”, 13-15 черв. 2000 р. - Ялта, 2000. - С. 24-25.

Бойченко С.В., Швець О.В., Бойченко О.В., Ільїн В.Г. Дослідження кінетики адсорбції парів різних видів нафтового палива І І Нафтова і газова промисловість. - 2001. - № 3. - С. 61-64.

Бойченко О.В. Моніторинг природних втрат палив при зберіганні та застосування сорбентів для їх зменшення: Дис. канд. техн. наук: 05.17.07. - К.: НАУ, 2001. - 150 с.

Бойченко С.В. Раціональне використання вуглеводневих палив: Монографія. - К.: НАУ, 2001.-216с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ