Застосування нестаціонарної теорії динамічних систем до аналізу автоматично керованого польоту літака за сигналами курсоглісадних радіомаяків

А. О. Краснопольськии, А. Г. Шевельов

Анотація


Розглянуто нестаціонарну систему автоматичного керування польотом літака в режимі посадки за сигналами глісадного радіомаяка вперше на основі нестаціонарної теорії систем автоматичного керування. Наведено диференціальні рівняння збуреного руху динаміки польоту літака і системи автоматичного керування із змінними коефіцієнтами. Проведено дослідження стійкості та якості перехідних процесів нестаціонарної системи керування і визначені допустимі межі зміни настроювального передаточного числа системи керування, коли забезпечується стійкість і якість перехідних процесів при захопленні глісади і польоту літака по ній

Посилання


Боднер В. А., Ковалев М. С. Стабилизация летательных аппаратов и автопилоты. - М.: Оборонно, 1961. - 508 с.

Шевелев А. Г. Применение преобразования Лапласа для решения линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами //У кр. мат. журн. -1969. - Т. 21.- №5.-С. 640 - 652.

Шевелев А. Г. Критерий устойчивости типа Гурвица для линейных нестационарных динамических систем //Кибернетика и вычислительная техника. -1986. - Вып. 69. - С. 20 - 27.

Шевелев А. Г. К оценке качества переходного процесса динамических систем с переменными параметрами // Кибернетика и вычислительная техника. -1973. - Вып. 19. - С. 15-20.

Шевелев А. Г., Фаль А. М. Исследование качества переходного процесса систем автоматического регулирования с переменными параметрами методом смещенного характеристического уравнения // Кибернетика и вычислительная техника. -1973. - Вып. 19. - С. 21 - 26.

Белогородский С. Л. Автоматизация управления посадкой самолета. -М.: Транспорт, 1972. -351 с.

Шевелев А. Г. Оценка экспоненциальной устойчивости линейных нестационарных динамических систем; критерии устойчивости // Кибернетика и вычислительная техника. -2000. - Вып. 126. - С. 3-18.

Шевелев А. Г. Устойчивость линейных нестационарных систем автоматического управления при постоянно действующих возмущениях // Кибернетика и вычислительная техника. -1999. - Вып. 124.-С. 56-65.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ