Оптимальне геометричне моделювання обводів перерізів повітрозабірників авіаційних двигунів гіперболо-еліптичних форм в системі AutoCAD

М. О. Ходак, В. Г. Демидко, В. В. Ситниченко

Анотація


Наведено результати дослідження оптимального геометричного моделювання обводів гіперболо-еліптичних форм характерних перерізів повітрозабірників авіаційних газотурбінних двигунів за критерієм мінімізації їх команд в системі AutoCAD та робочі формули їх аналітичного розрахунку

Посилання


Бабаков В.В. Проектирование поверхностей кривыми второго порядка в самолётостроении. - М.Машиностроение, 1969.-124 с.

Романычева Э.Т., Сидорова Т.М., Сидоров С.Ю., Трошина Т.Ю. AutoCAD-14. - М.: ДМК, 1999.-510 с.

Ходак М.О., Ситниченко В.В. Вибір оптимального прийому геометричного моделювання обводів складних форм в системі AutoCAD //Прикладна геометрія та інженерна графіка. - К.: КНУБА.-2001.-Вип. 68.-С.125- 130. '

Проектирование самолётов /Под ред. С.М. Егера. -М.: Машиностроение, 1983. - 616 с.

Ходак МО., Ситниченко В.В. Апроксимація і розрахунок складних геометричних форм обводів характерних перерізів повітрозабірників авіаційних двигунів /Прикладна геометрія та інженерна графіка. - К.: КНУБА. - 2000. - Вип. 67. - С. 157 - 161.

Ходак М.О., Ситниченко В.В. Проектування плоских обводів складних геометричних форм з використанням комп’ютерних технологій //Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. Современные проблемы геометрического моделирования. - Донецк: ДонГТУ, 2000. - С.100 - 101.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ