Особливості процесу гранулоутворення органомшеральних добрив у псевдозрідженому шарі

Я. М. Корнієнко

Анотація


Наведено результати дослідження процесу зневоднення гетерогенних систем, що містять мінеральні та органічні речовини. Визначено умови проведення стійкого безперервного процесу гранулоутворення та ступінь впливу технологічних параметрів на дисперсний склад псевдозрідженого шару

Посилання


Кувшинников И.М. Минеральные удобрения и соли. -М.: Химия, 1987.-256 с.

Пат. України № 4465, МКІ С 05 Є 1/00. Спосіб виготовлення гранульованих органомінеральних добрив/Заграй Я.М., Корнієнко Я.М. Опубл. 17.12.94. Бюл. № 6-1.

Корнієнко Я.М., Заграй Я.М., Магазій П.М., Красовський О.В. Дослідження температурних полів і особливостей конструктивного оформлення при використанні техніки// Наук, вісті НТУУ “КПР.-К.-2000. - №5. - С 22. - 29.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ