Алгоритм умовної оптимізації параметрів системи технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки

О. А. Тамаргазін

Анотація


Розглянуто методику оптимізації параметрів систем технічного обслуговування і ремонтуагрегатів і систем авіаційної техніки на базі граф-моделі системи технічної експлуатації;яка відрізняється простотою і високою вірогідністю результатів і дозволяєоперативно виконувати призначення періодичності технічного обслуговування та контрольно-відновлювальних робіт за рахунок мінімізації витрат на технічну експлуатацію

Посилання


Кесаев Х.В., Трофимов Р.С. Надежность двигателей летательных аппаратов. - М.: Машиностроение, 1982. - 136 с.

Байхельт Ф., Франкен П. Надежность и техническое обслуживание. Математический подход: Пер. с нем. - М.: Радио и связь, 1988. - 392 с.

Каннингхем К, Кокс В. Методы обеспечения ремонтопригодности: Пер. с англ. - М.: Сов. радио, 1978. - 312 с.

Калин К.К, Гаганов Г.Г. Об оценке устойчивости ЦВМ к сбоям. - М.: Сов. радио, 1968.-132 с.

Тамаргазін О.А. Безумовна оптимізація параметрів системи технічного обслуговування транспортних засобів //Вести. ХГАДТУ.-Вып. 14. - Харьків:ХГАДТУ, 2001. - С. 76-78.

Барзилович Е.Ю., Каштанов В.А. Некоторые математические вопросы теории массового обслуживания сложных систем. - М.: Сов. радио, 1971. - 272 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ