Том 4, № 17 (2010)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВЕЛИКОГО СМІТТЯ PDF
Олександр Васильович Бєглий, Марина Юріївна Дабіжа 5-11
Принципи державного регулювання транспортної системи PDF
Юрій Валентинович Корнєєв 12-17
ЄВРОПЕЙСЬКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТУ PDF
Юрій Валентинович Корнєєв, Роман Васильович Яцишин 18-22
ПОНЯТТЯ ЛІСУ ЯК ПРЕДМЕТА ЛІСОВОГО ПРАВА PDF
Катерина Юріївна Корнєєва 23-27
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Віталій Петрович Печуляк 28-30

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН PDF
Олександр Михайлович Биков 37-40
ПОГЛЯДИ ОЛЕКСАНДРА КОНИСЬКОГО НА СУДОВУ СИСТЕМУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ PDF
Олексій Володимирович Александров 31-36

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СПІР ЯК КАТЕГОРІЯ ЮРИДИЧНОГО СПОРУ PDF
Тетяна Олександрівна Мацелик, Сергій Павлович Параниця 51-55
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ПРАВОВІДНОСИНАМИ PDF
Петро Васильович Діхтієвський, Валентина Сергіївна Лісовська 41-45
РОЛЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ PDF
Наталія Анатоліївна Осипенко 56-59
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ У ЧАСТИНІ ВПЛИВУ ЙОГО НЕДОЛІКІВ НА УРЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПОДАТКОВИХ СПОРІВ PDF
Михайло Олексійович Мацелик, В'ячеслав Анатолійович Пригоцький 46-50
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 60-63
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Ірина Петрівна Устинова 64-67

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЛІСТИНГУ В ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЯХ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХІД ПРОТИДІЇ ВЧИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ЧЕРЕЗ КУПІВЛЮ НЕЛІКВІДНИХ ЧИ НЕЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Леонід Леонідович Баланюк 68-72
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ: КЛАСИЧНА ДОКТРИНА ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА PDF
Сергій Ярославович Вавженчук 73-76
ПРАВОВА ПРИРОДА ЦИВІЛЬНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО ВЗАЄМОЗ'ЄДНАННЯ PDF
Наталія Володимирівна Федорченко 77-82

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ PDF
Любов Михайлівна Касьяненко 83-88
ПІДСТАВИ ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин 89-92
ЦІЛЬОВЕ СПРЯМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ЗАХИСТУ У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
Наталія Миколаївна Корчак 93-96
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ВСТАНОВЛЕННЯ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ - СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ОБРАЛИ ОСОБЛИВИЙ СПОСІБ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Ольга Борисівна Німко 97-101

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Наталія Олександрівна Семчук 120-123
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Тетяна Вікторівна Рудник 116-119
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ PDF
Леонід Антонович Гарбовський, Володимир Іванович Завидняк 102-105
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИСТОСТІ ЖЕРТВИ СТАТЕВОГО ЗЛОЧИНУ ТА ЇЇ ПОВЕДІНКИ PDF
Марина Олександрівна Ларченко 106-110
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ PDF
Віктор Володимирович Назаров 111-115

ПРАВОВА ОСВІТА

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ЮРИДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ PDF
Наталія Василівна Пильгун 124-128
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ PDF
Світлана Григорівна Головко 129-133


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949